Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
72
RO
Asistenþã
Înainte de a lua legãtura cu Service-ul:
Verificaþi dacã puteþi rezolva singuri problema (a se vedea Anomalii ºi remedii);
Porniþi din nou programul pentru a controla dacã inconvenientul a fost eliminat;
În caz negativ, luaþi legãtura cu asistenþa tehnicã autorizatã la numãrul telefonic indicat pe certificatul de
garanþie.
Nu apelaþi niciodatã la persoane neautorizate.
Comunicaþi:
tipul de anomalie;
modelul maºinii (Mod.);
numãrul de serie (S/N).
Aceste informaþii sunt specificate pe plãcuþa cu date tehnice, lipitã în partea din spate a maºinii de spãlat
precum ºi în partea anterioarã, dupã ce deschideþi uºa.