Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
66
RO
Programe speciale
Express (programul 9) a fost studiat pentru a spãla articolele foarte puþin murdare, în mod rapid: dureazã doar
15 de minute ceea ce economiseºte energie ºi timp. Selectând programul (9 la 30°C) este posibilã spãlarea
articolelor din materiale diferite (excluse lâna ºi mãtasea) cu o greutate maximã de 1,5 kg.
Outwear (programul 10) a fost studiat pentru spãlarea þesãturilor hidrofobe ºi a gecilor rezistente la vânt (ex.
goretex, poliester, nailon); pentru a obþine cele mai bune rezultate, utilizaþi detergent lichid într-o cantitate
adecvatã unei încãrcãri pe jumãtate a maºinii; desfaceþi manºetele, gulerele ºi scoateþi petele; nu utilizaþi
balsam de rufe sau detergent cu balsam. Acest program nu poate fi utilizat pentru spãlarea pufoaicelor
cãptuºite.
Sport Intensive (programul 11) a fost studiat pentru spãlarea þesãturilor utilizate la confecþionarea hainelor
sportive (echipamente, pantaloni scurþi etc.) foarte murdare; pentru cele mai bune rezultate, se recomandã sã
nu depãºiþi cantitatea maximã admisã indicatã în Tabel de programe.
Sport Light (programul 12) a fost studiat pentru spãlarea þesãturilor utilizate la confecþionarea hainelor sportive
(echipamente, pantaloni scurþi etc.) puþin murdare; pentru cele mai bune rezultate, se recomandã sã nu depãºiþi
cantitatea maximã admisã indicatã în Tabel de programe. Se recomandã utilizarea detergentului lichid într-o
cantitate adecvatã unei încãrcãri pe jumãtate a maºinii.
Sport Shoes (programul 13) a fost studiat pentru spãlarea pantofilor de sport; pentru cele mai bune rezultate,
nu spãlaþi mai mult de 2 perechi deodatã.
Antiºifonare
Aceastã funcþie întrerupe programul de spãlare menþinând rufele la înmuiat în apã înainte de golirea maºinii.
Poate fi activatã numai cu programul 7 (Mãtase/Perdele) ºi serveºte la evitarea formãrii pliurilor. Pentru a
termina ciclul, apãsaþi tasta START/PAUZÃ.
Programe
Datele specificate în tabel au valoare indicativã.
Pentru toate Instituþiile de Testare:
1) Programul de control conform normei EN60456: selectaþi programul 2 ºi temperatura de 60°C.
2) Program pentru bumbac, prelungit: selectaþi programul 2 ºi temperatura de 40°C.
3) Program
pentru
bumbac, rapid: selectaþi programul 4 ºi temperatura de 40°C.
Tabel de programe
Programe
Descrierea Programului
Te mp .
max.
(°C)
Viteza
max.
(rotaþii pe
minut)
Detergenþi
Sarcina Max.
(Kg)
Durata
ciclului de
spãlare
Pres-
pãlare
Spãlare
Decolo-
rant
Balsam
rufe
Normalã
Eco
Time
Nor-
malã
Eco
Time
Programe zilnice
1
PRESPALARE BUMBAC:
Rufe albe foarte murdare.
90°
800
ll
-
l
6
-
164
-
2
RUFE ALBE BUMBAC:
Rufe albe foarte murdare.
90°
800
-
lll
6
-
145
-
2
RUFE ALBE BUMBAC (1):
Albe ºi colorate rezistente foarte murdare.
60°
800
-
lll
6
-
137
-
2
RUFE ALBE BUMBAC (2):
Albe ºi colorate delicate foarte murdare.
40°
800
-
lll
6
-
123
-
3
RUFE ALBE BUMBAC:
Albe ºi colorate rezistente foarte murdare.
60°
800
-
lll
6 3,25 119 104
4
COLORATE BUMBAC (3):
Albe puþin murdare ºi colorate delicate.
40°
800
-
lll
63,258971
5
SINTETICE:
Colorate rezistente foarte murdare.
60°
800
-
lll
2,5 2 85 72
Programe Speciale
6
LÂNÃ:
Pentru articole din lânã, caºmir.
40°
600
-
l
-
l
1,5
-
55
-
7
MÃTASE /PERDELE:
Pentru articolele din mãtase, viscozã, lenjerie.
30°
0
-
l
-
l
1
-
55
-
8
JEANS
40°
800
-
l
-
l
3
-
70
-
9
EXPRESS:
Pentru a împrospãta rapid articolele puþin murdare (nu este
indicat pentru lânã, mãtase ºi articole de spãlat cu mâna).
30°
800
-
l
-
l
1,5
-
15
-
10
OUTWEAR
30°
400
-
l
- -
2
-
46
-
Sport
11
Sport Intensive
30°
600
-
l
-
l
3
-
78
-
12
Sport Light
30°
600
-
l
-
l
3
-
68
-
13
Sport Shoes
30°
600
-
l
-
l
(
Max 2
perechi.)
-50-
Programe parþiale
CLÃTIRE
-
800
- -
ll
6
-
36
-
CENTRIFUGARE
-
800
- - - -
6
-
16
-
EVACUARE
-
0
- - - -
6
-
2
-