Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
67
RO
Reglarea temperaturii
Rotind selectorul de TEMPERATURÃ se fixeazã temperatura de spãlare (a se vedea Tabelul programelor).
Temperatura poate fi redusã pânã la spãlarea la rece (
).
Maºina va împiedica în mod automat de a alege o temperaturã mai mare decât maxima admisã pentru fiecare program.
Reglarea centrifugãrii
Rotind selectorul de CENTRIFUGARE se stabileºte viteza de stoarcere pentru programul selectat.
Vitezele maxime, prevãzute pentru programe sunt:
Programe Vitezã maximã
Bumbac 800 rotaþii pe minut
Sintetice 800 rotaþii pe minut
Lânã 600 rotaþii pe minut
Mãtase excludere stoarcere
Viteza de centrifugaare poate fi redusã sau centrifugarea poate fi exclusã selectând simbolul
.
Maºina va împiedica în mod automat alegerea unei viteze mai mari decât maxima admisã pentru fiecare
program.
Funcþii
Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat, permit obþinerea unor rufe curate ºi albe, dupã
dorinþã.
Pentru a activa funcþiile:
1. apãsaþi tasta corespunzãtoare funcþiei dorite;
2. aprinderea ledului respectiv indicã activarea funcþiei.
Notã: Semnalul luminos intermitent, rapid, indicã faptul cã funcþia respectivã nu este compatibilã cu programul
ales.
Prin selectarea acestei opþiuni, miºcarea mecanicã, temperatura ºi apa sunt optimizate pentru o cantitate
scãzutã de þesãturi de bumbac ºi sintetice puþin murdare Tabel de programe. Cu 
 puteþi spãla în timp
mai scurt, economisind apã ºi energie. Se recomandã utilizarea unei cantitãþi de detergent lichid adecvatã
cantitãþii de rufe.
Nu poate fi activatã pe programele 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , , .
Antipatã
Ciclu de decolorare adecvat pentru eliminarea petelor mai rezistente. A se vãrsa decolorantul în sertarul
adiþional 4 (a se vedea Ciclu de albire).
Nu se poate activa pe programele 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , .
Clãtire suplimentarã
Selectând aceastã opþiune, clãtirea va fi mai eficientã, ceea ce asigurã eliminarea totalã a detergentului din
rufe. Este recomandatã cu precãdere persoanelor cu pielea sensibilã.
Nu poate fi activatã pe programele 9, , .
Pornirea întârziatã
Întârzie pornirea maºinii cu pânã la 12 de ore.
Apãsaþi de mai multe ori pânã la aprinderea butonului cu întârzierea doritã. La a cincea apãsare a tastei, funcþia se
va dezactiva.
N.B.: Dupã apãsarea butonului START/PAUZÃ, se va putea modifica întârzierea doar diminuând-o, pânã la pornirea
programului dorit.
Se poate activa pe toate programele.
Personalizare