Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
61
RO
Românã
Sumar
Instalare, 62-63
Despachetare ºi punere la nivel
Racorduri hidraulice ºi electrice
Primul ciclu de spãlare
Date tehnice
Descrierea maºinii de spãlat ºi activarea
unui program, 64-65
Panoul de control
Indicatoare luminoase
Activarea unui program
Programe, 66
Tabel de programe
Personalizare, 67
Reglarea temperaturii
Reglarea centrifugãrii
Funcþii
Detergenþi ºi rufe albe, 68
Compartimentul pentru detergenþi
Ciclu de albire
Pregãtirea rufelor
Articole delicate
Sistemul de echilibrare a încãrcãturii
Precauþii ºi sfaturi, 69
Norme de protecþie ºi siguranþã generale
Aruncarea reziduurilor
Deschiderea manualã a uºii
Întreþinere ºi curãþare, 70
Întreruperea alimentãrii cu apã ºi curent electric
Curãþarea maºinii de spãlat
Curãþarea compartimentului pentru detergent
Îngrijirea uºii ºi a tamburului
Curãþarea pompei
Controlarea furtunului de alimentare cu apã
Anomalii ºi remedii, 71
Asistenþã, 72
RO
IWC 6083
Instrucþiuni de folosire
MAªINÃ DE SPÃLAT RUFE