Indesit iwc6083 Washer User Manual


 
68
RO
Detergenþi ºi rufe albe
Compartimentul pentru detergenþi
Un rezultat bun la spãlare depinde ºi de dozarea
corectã a detergentului: excesul de detergent nu
garanteazã o spãlare mai eficientã, ci contribuie la
deteriorarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi
la poluarea mediului înconjurãtor.
Nu introduceþi în maºinã detergenþii pentru
spãlarea manualã deoarece formeazã prea multã
spumã.
Deschideþi
compartimentul pentru
detergenþi ºi introduceþi
detergentul sau aditivul
dupã cum urmeazã:
compartiment 1: Detergent pentru prespãlare
(sub formã de praf)
Înainte de a adãuga detergentul verificaþi ca sertarul
adiþional 4 sã nu fie introdus.
compartiment 2: Detergent pentru spãlare
(sub formã de praf sau lichid)
Detergentul lichid trebuie vãrsat doar înainte de pornire.
compartiment 3: Aditivi
(soluþie de înmuiat, balsam rufe etc.)
Soluþia de înmuiat nu trebuie sã iasã deasupra
grãtarului.
compartiment adiþional 4: Decolorant (Inãlbitor)
Ciclu de albire
Decolorantul tradiþional se foloseºte pentru
þesãturi rezistente albe, cel delicat pentru þesãturi
colorate, sintetice ºi pentru lânã.
Introduceþi sertarul adiþional 4, aflat în dotare, în
sertarul 1.
Când dozaþi decolorantul
nu depãºiþi nivelul max
indicat pe pivotul central
(vezi figura).
Pentru efectuarea doar a
decolorãrii, vãrsaþi
decolorantul în sertarul
adiþional 4, selectaþi programul Clãtire
ºi activaþi
opþiunea Antipatã
.
Pentru albirea în timpul spãlãrii, vãrsaþi detergentul
ºi aditivii, selectaþi programul dorit ºi activaþi
opþiunea Antipatã
.
Folosirea sertarului adiþional 4 exclude prespãlarea.
1
2
3
4
Pregãtirea rufelor
Sortaþi rufele în funcþie de:
- tipul de material / simbolul de pe etichetã.
- culori: separaþi rufele colorate de cele albe.
Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii.
Nu depãºiþi valorile indicate, referitoare la
greutatea rufelor uscate:
Þesãturi rezistente: max 6 kg
Materiale sintetice: max 2,5 kg
Þesãturi delicate: max 2 kg
Lânã: max 1,5 kg
Mãtase: max 1 kg
Cât cântãresc rufele?
1 cearceaf 400-500 g.
1 faþã de pernã 150-200 g.
1 faþã de masã 400-500 g.
1 halat de baie 900-1.200 g.
1 prosop 150-250 g.
Articole delicate
Lânã: Cu programul 6 se pot spãla cu maºina toate
hainele de lânã, inclusiv cele cu eticheta a se spãla
numai manual
. Pentru a obþine cele mai bune
rezultate, folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi
1,5 kg de rufe.
Mãtase: utilizaþi programul special 7 pentru spãlarea
articolelor din mãtase. Se recomandã folosirea unui
detergent special pentru articole delicate.
Perdele:
împãturiþi-le ºi aºezaþi-le într-o faþã de pernã
sau într-un sac de tip plasã. Utilizaþi programul 7.
Jeans: întoarceþi pe dos rufele înainte de spãlare ºi
utilizaþi un detergent lichid. Utilizaþi programul 8.
Sistemul de echilibrare a încãrcãturii
Pentru a evita trepidaþiile excesive, înainte de
stoarcere, cuva maºinii va distribui cantitatea de rufe
în mod uniform, centrifuga efectuând câteva rotaþii la
o vitezã mai mare decât viteza de spãlare. Dacã,
dupã numeroase încercãri, maºina nu reuºeºte sã
echilibreze greutatea, stoarcerea rufelor se va face
la o vitezã mai micã decât cea prevãzutã în program.
Dacã instabilitatea este prea mare, maºina va
distribui greutatea în locul centrifugei. Pentru a
favoriza o mai bunã repartizare a rufelor ºi
echilibrarea corectã a maºinii, se recomandã sã
introduceþi în maºinã atât articole mari cât ºi mici.