Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
SK
49
Slovensky
Obsah
Inštalácia, 50-51
Rozbalenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy
Pripojenie k elektrickej a k vodovodnej sieti
Prvý prací cyklus
Technické údaje
Údržba a starostlivosť, 52
Uzavretie prívodu vody a vypnutie elektrického napájania
Čistenie práčky
Čistenie dávkovača pracích prostriedkov
Starostlivosť o dvierka a bubon
Čistenie čerpadla
Skontrolujte prítokovú hadicu vodu
Opatrenia a rady, 53
Základné bezpečnostné pokyny
Likvidácia
Popis práčky a zahájenie pracieho programu,
54-55
Ovládací panel
Kontrolky
Zahájenie pracieho programu
Pracie programy, 56
Tabuľka pracích programov
Užívateľské nastavenia, 57
Nastavenie teploty
Nastavenie odstreďovania
Funkcie
Pracie prostriedky a prádlo, 58
Dávkovač pracích prostriedkov
Bieliaci cyklus
Príprava prádla
Prádlo vyžadujúce osobitnú starostlivosť
Systém automatického vyváženia náplne
Poruchy a spôsob ich odstránenia, 59
Servisná služba, 60
SK
IWSC 51051
Návod na použitie
PRÁČKA