Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
26
RO
Instalare
! Este important să păstraţi acest manual
pentru a-l putea consulta în orice moment.
În caz de vânzare, de cesiune sau de schim-
bare a locuinţei, acesta trebuie să rămână
împreună cu maşina de spălat pentru a infor-
ma noul proprietar cu privire la funcţionare şi
la respectivele avertismente.
! Citiţi cu atenţie instrucţiunile: veţi găsi
informaţii importante cu privire la instalare, la
folosire şi la siguranţă.
Despachetare şi punere la nivel
Despachetare
1. Scoaterea din ambalaj a maşinii de spălat.
2. Controlaţi ca maşina de spălat să nu  fost
deteriorată în timpul transportului. Dacă este
deteriorată nu o conectaţi şi luaţi legătura cu
vânzătorul.
3. Scoateţi cele 4
şuruburi de protecţie
pentru transport şi
cauciucul cu respec-
tivul distanţier, situate
în partea posterioară
(a se vedea gura).
4. Închideţi oriciile cu dopurile din plastic
aate în dotare.
5. Păstraţi toate piesele: pentru cazul în care
maşina de spălat va trebui să e transportată,
piesele vor trebui montante din nou.
! Ambalajele nu sunt jucării pentru copii!
Punere la nivel
1. Instalaţi maşina de spălat pe o suprafaţă
plană şi rigidă, fără a o sprijini de ziduri,
mobilă sau altceva.
2. Dacă podeaua
nu este perfect
orizontală, compensaţi
neregularităţile
deşurubând
sau înşurubând
picioruşele anterioare
(a se vedea gura);
unghiul de înclinare,
măsurat pe planul de
lucru, nu trebuie să depăşească 2°.
O nivelare precisă conferă stabilitate maşinii
şi evită vibraţii, zgomote şi deplasări pe
timpul funcţionării. În cazul mochetelor sau
a unui covor, reglaţi picioruşele astfel încât
să menţineţi sub maşina de spălat un spaţiu
sucient pentru ventilare.
Racorduri hidraulice şi electrice
Racordarea furtunului de alimentare cu
apă
1. Conectaţi tu-
bul de alimentare,
înşurubându-l la un
robinet de apă rece
cu gura letată de
3/4 gaz (a se vedea
gura).
Înainte de conectare,
lăsaţi apa să curgă
până când nu a devi-
ne limpede.
2. Conectaţi tubul
de alimentare la
maşina de spălat,
înşurubându-l la sur-
sa de apă respectivă,
amplasată în partea
posterioară, sus în
dreapta (a se vedea
gura).
3. Fiţi atenţi ca furtunul să nu e nici pliat nici
îndoit.
! Presiunea apei de la robinet trebuie să e
cuprinsă în valorile din tabelul Date tehnice
(a se vedea pagina alăturată).
! Dacă lungimea furtunului de alimentare nu
este sucientă, adresaţi-vă unui magazin
specializat sau unui instalator autorizat.
! Nu folosiţi niciodată tuburi folosite deja.
! Utilizaţi tuburile furnizate împreună cu
maşina.