Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
CZ
23
Poruchy a způsob jejich
odstranění
Může se stát, že pračka nebude fungovat. Dříve, než zatelefonujete na Servisní službu (viz „Servisní služba“), zkontrolu-
jte, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.
Poruchy:
Pračku nelze zapnout.
Nedochází k zahájení pracího cyklu.
Pračka nenapouští vodu (rychle bliká
kontrolka první fáze praní).
Dochází k nepřetržitému napouštění a
odčerpávání vody.
Nedochází k vyčerpání vody nebo
k odstřeďování.
Během odstřeďování je možné pozo-
rovat silné vibrace pračky.
Dochází k úniku vody z pračky.
Kotrolky “volitelné funkce” a kontrol-
ka “START/PAUSE” blikají a jedna
z kontrolek “probíhající fáze” a “za-
blokovaná dvírka” se rozsvítí stálým
svetlem.
Dochází k tvorbě nadměrného
množství pěny.
Možné příčiny / Způsob jejich odstranění:
• Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke
spojení kontaktů.
• V celém domě je vypnutý proud.
• Nejsou řádně zavřená dvířka.
• Nebylo stisknuto tlačítko ON/OFF.
• Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE.
• Nebyl otevřen kohout přívodu vody.
• Byl nastaven odložený start (viz „Uživatelská nastavení“).
• Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutu.
• Hadice je příliš ohnutá.
• Nebyl otevřen kohout přívodu vody.
• V celém domě je uzavřený přívod vody.
• V rozvodu vody není dostatečný tlak.
• Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE.
• Vypouštěcí hadice se nachází mimo určené rozmezí od 65 do 100 cm nad
zemí (viz „Instalace“).
• Koncová část vypouštěcí hadice je ponořena ve vodě (viz „Instalace“).
• Odpad ve stěně není vybaven odvzdušňovacím otvorem.
Když ani po uvedených kontrolách nedojde k odstranění problému, uzavřete
přívod vody, vypněte pračku a přivolejte Servisní službu. V případě, že se byt
nachází na jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému
efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a odčerpává vodu. Pro
odstranění uvedeného efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální protisi-
fonové ventily.
• Odčerpání vody netvoří součást nastaveného programu: u některých
programů je třeba jej aktivovat manuálně.
• Vypouštěcí hadice je ohnutá (viz „Instalace“).
• Odpadové potrubí je ucpáno.
• Během instalace nebyl buben odjištěn předepsaným způsobem
(viz „Instalace“).
• Pračka není dokonale vyrovnána do vodorovné polohy (viz „Instalace“).
• Pračka je stlačena mezi nábytkem a stěnou (viz „Instalace“).
• Přítoková hadice není správně zašroubována (viz „Instalace“).
• Dávkovač pracích prostředků je ucpán (způsob jeho vyčištění je uveden v
části „Údržba a péče“).
• Vypouštěcí hadice není upevněna předepsaným způsobem (viz „Instalace“).
• Vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minu-
tu a opětovně jej zapněte.
Když porucha přetrvává, obraťte se na Servisní službu.
• Použitý prací prostředek není vhodný pro použití v automatické pračce
(musí obsahovat označení „pro praní v pračce“, „pro ruční praní nebo pro
praní v pračce“ nebo podobné označení).
• Bylo použito jeho nadměrné množství.