Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
31
RO
Indicatoare luminoase
Ledurile furnizează informaţii importante.
Iată ce indică:
Pornire întârziată
Dacă a fost activată funcţia “Pornire întârziată” (a se vedea
“Personalizare”), după activarea programului, se va aprin-
de intermitent ledul corespunzător întârzieriiselectate:
Cu trecerea timpului, se va vizualiza întârzierea restantă,
prin aprinderea intermitentă a ledului respectiv.
După trecerea intervalului de întârziere programat, va
începe programul.
Indicatoare de fază
După alegerea şi activarea ciclului dorit, indicatoarele lu-
minoase se vor aprinde unul după altul, ceea ce vă indică
starea de avansare a programului:
Tastele de funcţii şi ledurile corespunzătoare
Alegerea unei funcţii implică aprinderea ledului
corespunzător.
Dacă funcţia selectată nu este compatibilă cu programul
ales, ledul corespunzător se va aprinde intermitent iar
funcţia nu se va activa.
Dacă funcţia aleasă nu este compatibilă cu o funcţie
selectată anterior, indicatorul care corespunde primei
funcţii va emite un semnal intermitent iar indicatorul celei
de a doua se va aprinde: acest lucru înseamnă că se va
activa numai a doua funcţie (ultima aleasă).
Indicator uşă blocată:
Aprinderea ledului indică faptul că hubloul s-a blocat,
pentru a împiedica deschiderea sa; pentru a putea
deschide hubloul, aşteptaţi aproximativ 3 minute, până
la stingerea ledului. Pentru a deschide hubloul în timpul
executării unui ciclu, apăsaţi tasta PORNIRE/PAUZĂ;
dacă ledul UŞĂ BLOCATĂ este stins, atunci puteţi de-
schide hubloul.
Activarea unui program
1. Porniţi maşina de spălat apăsând pe tasta ON/OFF. Toate indicatoarele se aprind câteva secunde, apoi se sting; indi-
catorul START/PAUSE se va aprinde intermitent.
2. Introduceţi rufele şi închideţi uşa.
3. Selectaţi programul dorit cu ajutorul selectorului de PROGRAME.
4. Reglaţi temperatura de spălare (a se vedea “Personalizare”).
5. Reglaţi viteza de centrifugare (a se vedea “Personalizare”).
6. Adăugaţi detergentul şi aditivii (a se vedea “Detergenţi şi rufe”).
7. Alegeţi funcţiile dorite.
8. Activaţi programul apăsând tasta START/PAUSE; indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde). Pentru a anula un
ciclu selectat, apăsaţi tasta START/PAUSE pentru a întrerupe momentan ciclul şi alegeţi un nou program.
9. La încheierea programului, indicatorul luminos se va aprinde. După stingerea ledului corespunzător avertizării de
UŞĂ BLOCATA , este posibilă deschiderea hubloului. Scoateţi rufele şi lăsaţi uşa întredeschisă pentru a se putea usca
cuva si tamburul. Opriti maşina de spălat apăsând pe tasta ON/OFF.
Spălare
Clătire
Centrifugă
Golire
Sfârşit Spălare