Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
30
RO
Sertarul detergenţilor: pentru a introduce detergenţi
sau aditivi (a se vedea “Detergenţi şi rufe albe”).
Tasta ON/OFF: pentru a porni şi opri maşina.
Selector PROGRAME: pentru a selecta programele.
Pe durata desfăşurării programului selectorul rămâne în
aceeaşi poziţie.
Taste cu led FUNCŢII: pentru a selecta funcţiile disponi-
bile. Indicatorul corespunzător funcţiei alese va rămâne
aprins.
Selector CENTRIFUGARE: pentru a activa / anula centri-
fugarea (a se vedea “Personalizare”).
Selector TEMPERATURĂ: pentru a selecta temperatura
sau spălarea la rece (a se vedea “Personalizare”).
Indicatoare DESFĂŞURARE CICLU/PORNIRE
ÎNTÂRZIATĂ: pentru a putea urmări avansarea progra-
mului de spălare.
Indicatorul aprins arată faza în curs de desfăşurare.
Dacă a fost selectată funcţia “Pornire întârziată”, va 
indicat timpul care lipseşte până la pornirea programului
(a se vedea pag. alăturată).
Indicator UŞĂ BLOCATĂ: pentru a înţelege dacă uşa se
poate deschide sau nu (a se vedea pag. alăturată).
Tastă cu led START/PAUSE: pentru a activa / opri mo-
mentan programele.
N.B.: pentru a întrerupe momentan un ciclu apăsaţi
această tastă; ledul se va aprinde intermitent (culoare
portocalie) în timp ce ledul corespunzător fazei în curs
de desfăşurare va rămâne aprins. Dacă indicatorul UŞĂ
BLOCATĂ este stins, atunci uşa se poate deschide.
Pentru a continua spălarea, de unde a fost întreruptă,
apăsaţi din nou tasta.
Modalitatea de stand by
Aceasta masina de spalat rufe, conform noilor norme
legate de economia de curent electric, este dotata cu un
sistem de oprire automat (stand-by) care intra în functiu-
ne dupa câteva minute de neutilizare. Apasati scurt tasta
ON-OFF si asteptati repunerea în functiune a masinii.
Consum în off-mode: 0,5 W
Consum în Left-on: 0,5 W
Descrierea maşinii de spălat şi
activarea unui program
Indicator
UŞĂ BLOCATĂ
Panoul de control
Sertarul detergenţilor
Tasta
ON/OFF
Selector
PROGRAME
Selector
TEMPERATURĂ
Selector
CENTRIFUGARE
Taste cu led
FUNCŢII
Indicatoare
DESFĂŞURARE
CICLU/PORNIRE
ÎNTÂRZIATĂ
Tastă cu led
START/PAUSE