Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
24
CZ
Servisní služba
Před přivoláním Servisní služby:
• Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami (viz „Poruchy a způsob jejich odstranění“);
• Opětovně uveďte do chodu prací program, abyste ověřili, zda byla porucha odstraněna;
• V opačném případě se obraťte na Centrum servisní služby na telefonním čísle uvedeném na záručním listu.
! Nikdy se neobracejte s žádostí o pomoc na techniky, kteří nejsou k výkonu této činnosti oprávněni.
Při hlášení poruchy uveďte:
• druh poruchy;
• model zařízení (Mod.);
• výrobní číslo (S/N).
Tyto informace jsou uvedeny na štítku aplikovaném na zadní částí pračky a v její přední části, dostupné po otevření
dvířek.