Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
32
RO
Sport Intensive (programul 12) a fost studiat pentru spălarea ţesăturilor utilizate la confecţionarea hainelor sportive (echipa-
mente, pantaloni scurţi etc.) foarte murdare; pentru cele mai bune rezultate, se recomandă să nu depăşiţi cantitatea maximă
admisă indicată în „Tabel de programe”.
Sport Light (programul 13) a fost studiat pentru spălarea ţesăturilor utilizate la confecţionarea hainelor sportive (echipamente,
pantaloni scurţi etc.) puţin murdare; pentru cele mai bune rezultate, se recomandă să nu depăşiţi cantitatea maximă admisă
indicată în „Tabel de programe”. Se recomandă utilizarea detergentului lichid într-o cantitate adecvată unei încărcări pe
jumătate a maşinii.
Sport Shoes (programul 14) a fost studiat pentru spălarea pantolor de sport; pentru cele mai bune rezultate, nu spălaţi mai
mult de 2 perechi deodată.
Programele 20° (20° Zone) oferă performanţe bune de spălare la temperaturi scăzute, permiţând o folosire redusă a energiei
electrice, ceea ce înseamnă un beneciu pentru mediul înconjurător şi o economie de bani.
Programele 20° corespund tuturor exigenţelor:
Program standard la 20 °C pentru rufe din bumbac
(programul 6) ideal pentru rufe de bumbac murdare. Performanţele
bune şi la rece, comparabile cu o spălare la 40°, sunt garantate de o acţiune mecanică care lucrează prin varierea vitezei la
intervale repetate şi apropiate.
Mix Light (programul 7) ideal pentru rufe mixte (bumbac şi sintetice) cu grad normal de murdărie. Performanţele bune de
spălare şi la rece sunt garantate de o acţiune mecanică care lucrează prin varierea vitezei la intervale medii şi determinate.
20’ Refresh (programul 8) ciclul ideal pentru a împrospăta şi spăla rufe uşor murdare în câteva minute. Durează doar 20 de
minute ceea ce economiseşte energie şi timp. Este posibil să spălaţi împreună ţesuturi diferite (în afară de lână şi mătase);
greutatea maximă admisă este de 1,5 kg.
Programe
Tabel de programe
Durata ciclului indicată pe display sau în carte este calculată în baza unor condiţii standard. Timpul efectiv poate varia în baza a numeroşi factori, precum temperatura şi presiunea apei la
intrare, temperatura mediului, cantitatea de detergent, cantitatea şi tipul încărcăturii, echilibrarea încărcăturii, opţiunile suplimentare selectate.
1) Programul de control conform normei 1061/2010: selectaţi programul 2 şi temperatura de 60°C.
Acest ciclu este potrivit pentru curăţarea unei încărcături de bumbac cu grad de murdărie normal şi este cel mai ecient din punct de vedere al consumului combinat
de energie şi apă; se foloseşte pentru articole de îmbrăcăminte care pot  spălate la 60°C. Temperatura efectivă de spălare poate diferi de cea indicată.
2) Programul de control conform normei 1061/2010: selectaţi programul 3 şi temperatura de 40°C.
Acest ciclu este potrivit pentru curăţarea unei încărcături de bumbac cu grad de murdărie normal şi este cel mai ecient din punct de vedere al consumului combinat
de energie şi apă; se foloseşte pentru articole de îmbrăcăminte care pot  spălate la 40°C. Temperatura efectivă de spălare poate diferi de cea indicată.
Pentru toate Instituţiile de Testare:
2) Program pentru bumbac, prelungit: selectaţi programul 3 şi temperatura de 40°C.
3) Program sintetic de-a lungul: selectaţi programul 4 şi temperatura de 40°C.
Programe
Descrierea Programului
Temp.
max.
(°C)
Viteza
max.
(ro-
taþii pe
minut)
Detergenþi
Sarcina Max.
(Kg)
Umiditate rezi-
dualã %
Consum energie
kWh
Apã totalã lt
Durata ciclului
de spãlare
Pres-
pãlare
Spãlare
Balsam
rufe
Decolo-
rant
Programe zilnice (Daily)
1
PRESPALARE BUMBAC: Rufe albe foarte murdare.
90° 1000
- 5
62 1,68 61 145’
2
Program standard la 60°C pentru rufe din bumbac (1): Albe ºi
colorate rezistente foarte murdare.
60°
(Max. 90°)
1000 -
5
62 0,89 44,4 165’
3
Program standard la 40°C pentru rufe din bumbac (2): Albe ºi
colorate delicate puþin murdare.
40° 1000 -
5
62 1,09 92 160’
4
SINTETICE: Colorate rezistente foarte murdare.
60° 800 -
3
44 0,70 40 105’
4
SINTETICE (3): Colorate delicate putin murdare.
40° 800 -
3
44 0,47 38 95’
5
COLORATE BUMBAC: Albe puþin murdare ºi colorate delicate.
40° 1000 -
5
62 0,59 48 80’
20° Zone
6
Program standard la 20°C pentru rufe din bumbac: Albe ºi colo-
rate delicate puþin murdare.
20° 1000 -
5
- - - 170’
7
Mix Light
20° 800 -
5
- - - 120’
8
20’ Refresh
20° 800 -
- 1,5
- - - 20’
Programe Speciale (Special)
9
MÃTASE /PERDELE: Pentru articolele din mãtase, viscozã, lenjerie.
30° 0 -
- 1
- - - 55’
10
LÂNÃ: Pentru articole din lânã, caºmir.
40° 800 -
- 1
- - - 65’
11
JEANS
40° 800 -
- 2,5
- - - 70’
Sport
12
Sport Intensive
30° 600 -
- 2,5
- - - 85’
13
Sport Light
30° 600 -
- 2,5
- - - 60’
14
Sport Shoes
30° 600 -
-
(Max 2
perechi.)
- - - 55‘
Programe parþiale
CLÃTIRE
- 1000 - -
5 - - - 36‘
CENTRIFUGARE + EVACUARE
- 1000 - - - - 5 - - - 16‘