Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
18
CZ
Dávkovač pracích prostředků: slouží k dávkování
pracích prostředků a přídavných prostředků (viz „Prací
prostředky a prádlo“).
Tlačítko ON/OFF: slouží k zapnutí a vypnutí pračky.
Otočný ovladač PROGRAMŮ: pro nastavení pracích
programů. Během pracího programu zůstane ve stejné
poloze.
FUNKČNÍ tlačítka s kontrolkami: slouží k volbě jed-
notlivých dostupných funkcí. Kontrolka zvolené funkce
zůstane rozsvícena.
Otočný ovladač ODSTŘEĎOVÁNÍ: slouží k nastavení
odstřeďování nebo k jeho vyloučení (viz „Uživatelská
nastavení“).
Otočný ovladač TEPLOTY: slouží k nastavení teploty
praní nebo praní ve studené vodě (viz „Uživatelská
nastavení“).
Kontrolky
PRŮBĚHU PRACÍHO CYKLU/
ODLOŽENÉHO STARTU: slouží ke kontrole průběhu
pracího programu.
Rozsvícená
kontrolka
poukazuje na probíhající fázi.
V případě, že byla nastavena funkce „Odloženého
startu“, budou informovat o čase zbývajícím do zahájení
pracího programu (viz vedlejší strana).
Kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA: informuje o tom,
zda je možné otevřít dvířka (viz vedlejší strana).
Tlačítko s kontrolkou START/PAUSE: Slouží ke spuštění
nebo dočasnému přerušení programů.
POZN.: Stisknutí tohoto tlačítka slouží k přerušení
probíhajícího praní; příslušná kontrolka bude blikat
oranžovým světlem, zatímco kontrolka probíhající fáze
zůstane rozsvícena stálým světlem. Když bude kontrol-
ka ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA zhasnuta, bude možné
otevřít dvířka.
Za účelem opětovného zahájení praní z bodu, ve kterém
bylo přerušeno, znovu stiskněte toto tlačítko.
Pohotovostní režim
Za účelem shody s novými předpisy souvisejícími s energe-
tickou úsporou je tato pračka vybavena systémem auto-
matického vypnutí (přechodu do pohotovostního režimu –
standby), který je aktivován po uplynutí několika minut, když
se pračka nepoužívá. Krátce stiskněte tlačítko ON-OFF
(ZAPNOUT-VYPNOUT) a vyčkejte na obnovení činnosti
zařízení.
Spotřeba v off-mode: 0,5 W
Spotřeba v Left-on: 0,5 W
Popis pračky a zahájení
pracího programu
Ovládací panel
Kontrolky PRŮBĚHU PRACÍHO
CYKLU/ODLOŽENÉHO STARTU
Kontrolka
ZABLOKOVANÁ
DVÍŘKA
Tlačítko s
kontrolkou
START/
PAUSE
Dávkovač pracích prostředků
Tlačítko
ON/OFF
Otočný ovladač
PROGRAMŮ
Otočný ovladač
TEPLOTY
Otočný ovladač
ODSTŘEĎOVÁNÍ
FUNKČNÍ
tlačítka s kontrolkami