Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
33
RO
Reglarea temperaturii
Rotind selectorul de TEMPERATURĂ se xează temperatura de spălare (a se vedea Tabelul programelor).
Temperatura poate  redusă până la spălarea la rece ( ).
Maşina va împiedica în mod automat de a alege o temperatură mai mare decât maxima admisă pentru ecare program.
! Excepţie: dacă selectaţi programul
2
temperatura poate  crescută până la 90°.
Reglarea centrifugării
Rotind selectorul de CENTRIFUGARE se stabileşte viteza de stoarcere pentru programul selectat.
Vitezele maxime, prevăzute pentru programe sunt:
Programe Viteză maximă
Bumbac 1000 rotaţii pe minut
Sintetice 800 rotaţii pe minut
Lână 800 rotaţii pe minut
Mătase excludere stoarcere
Viteza de centrifugaare poate  redusă sau centrifugarea poate  exclusă selectând simbolul .
Maşina va împiedica în mod automat alegerea unei viteze mai mari decât maxima admisă pentru ecare program.
Funcţii
Diferitele funcţii de spălare prevăzute pentru maşina de spălat, permit obţinerea unor rufe curate şi albe, după dorinţă.
Pentru a activa funcţiile:
1. apăsaţi tasta corespunzătoare funcţiei dorite;
2. aprinderea ledului respectiv indică activarea funcţiei.
Notă: Semnalul luminos intermitent, rapid, indică faptul că funcţia respectivă nu este compatibilă cu programul ales.
Prin selectarea acestei opţiuni, mişcarea mecanică, temperatura şi apa sunt optimizate pentru o cantitate scăzută
de ţesături de bumbac şi sintetice puţin murdare „Tabel de programe”. Cu “ ” puteţi spăla în timp mai scurt,
economisind apă şi energie. Se recomandă utilizarea unei cantităţi de detergent lichid adecvată cantităţii de rufe.
! Nu poate  activată pe programele 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, , .
Funcţia contribuie la economia de energie, neîncălzind apa folosită pentru spălarea rufelor – un avantaj atât
pentru mediul înconjurător, cât şi pentru factura de curent electric. Într-adevăr, acţiunea mai puternică şi consumul
optimizat de apă garantează rezultate optime în aceeaşi durată medie a unui ciclu standard. Pentru a obţine rezultate
mai bune ale spălării, se recomandă folosirea unui detergent lichid.
! Nu se poate activa pe programele 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, , .
Antipată
Ciclu de decolorare adecvat pentru eliminarea petelor mai rezistente. A se vărsa decolorantul în sertarul adiţional 4 (a se
vedea “Ciclu de albire”).
! Nu se poate activa pe programele 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, .
Pornirea întârziată
Întârzie pornirea maşinii cu până la 12 de ore.
Apăsaţi de mai multe ori până la aprinderea butonului cu întârzierea dorită. La a cincea apăsare a tastei, funcţia se va
dezactiva.
N.B.: După apăsarea butonului START/PAUSE, se va putea modica întârzierea doar diminuând-o, până la pornirea pro-
gramului dorit.
! Se poate activa pe toate programele.
Personalizare