Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
36
RO
Asistenţă
Înainte de a lua legătura cu Service-ul:
Vericaţi dacă puteţi rezolva singuri problema (a se vedea “Anomalii şi remedii”);
• Porniţi din nou programul pentru a controla dacă inconvenientul a fost eliminat;
• În caz negativ, luaţi legătura cu asistenţa tehnică autorizată la numărul telefonic indicat pe certicatul de garanţie.
! Nu apelaţi niciodată la persoane neautorizate.
Comunicaţi:
• tipul de anomalie;
• modelul maşinii (Mod.);
• numărul de serie (S/N).
Aceste informaţii sunt specicate pe plăcuţa cu date tehnice, lipită în partea din spate a maşinii de spălat precum şi în
partea anterioară, după ce deschideţi uşa.