Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
27
RO
Conectarea furtunului de golire
Conectaţi furtunul de
golire - fără a-l îndoi
- la canalizare sau
la racordul de golire
prevăzut pe perete,
la o înălţime de 65 -
100 cm de sol;
Sprijiniţi-l de margi-
nea căzii sau chiu-
vetei şi racordaţi
şina de ghidare din
dotare la robinet (a
se vedea gura).
Capătul liber al fur-
tunului de golire nu
trebuie să rămână
cufundat în apă.
! Nu se recomandă folosirea furtunurilor pre-
lungitoare; dacă este indispensabil, acestea
trebuie să aibă acelaşi diametru ca şi furtunul
original şi nu trebuie să depăşească 150 cm
lungime.
Racordarea electrică
Înainte de a introduce stecherul în priză,
asiguraţi-vă ca:
• priza să e cu împământare şi conform
prevederilor legale;
• priza să poată suporta sarcina maximă de
putere a maşinii, indicată în tabelul Date
Tehnice (a se vedea alături);
• tensiunea de alimentare să e cuprinsă în
valorile indicate în tabelul Date Tehnice (a
se vedea alături);
• priza să e compatibilă cu stecherul maşinii
de spălat. În caz contrar înlocuiţi stecherul.
! Maşina de spălat nu trebuie instalată
afară, nici chiar în cazul în care spaţiul este
adăpostit, deoarece este foarte periculoasă
expunerea maşinii la ploi şi furtuni.
! După instalarea maşinii de spălat, priza de
curent trebuie să e uşor accesibilă.
! Nu folosiţi prelungitoare şi prize multiple.
Date tehnice
Model IWSC 50151
Dimensiuni
lãrgime 59,5 cm
înãlþime 85 cm
profunzime 42 cm
Capacitate de la 1 la 5 kg
Legãturi
electrice
Vezi placuta cu caracteri-
sticile tehnice, aplicata pe
masina.
Legãturi
hidrice
presiune maximã
1 MPa (10 bari)
presiune minimã
0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei 40 litri
Viteza de
centrifugare
pânã la 1000 de rotaþii pe
minut
Programe
de control
conform
directivelor
1061/2010
şi
1015/2010
Programul 2: program
standard la 60°C pentru
rufe din bumbac.
Programul 3: program
standard la 40°C pentru
rufe din bumbac.
Acest aparat este con-
form cu urmãtoarele
Directive Comunitare:
- 2004/108/CE (Compatibi-
litate Electromagneticã)
- 2006/95/CE (Tensiuni
Joase)
-2002/96/CE
Zgomot
(dB(A)
re 1 pW
Spãlare: 60
Centrifugare: 76
65 - 100 cm
! Cablul nu trebuie să e îndoit sau comprimat.
! Cablul de alimentare trebuie să e înlocuit
doar de tehnicieni autorizaţi ai centrului de
service ce apare scris pe certicatul de ga-
rantie emis de producator.
Atenţie! Producătorul îşi declină orice re-
sponsabilitate în cazul în care aceste norme
nu se respectă.
Primul ciclu de spălare
După instalare, înainte de folosire, efectuaţi
un ciclu de spălare cu detergent şi fără rufe,
selectând programul 2.