Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
SK
57
Nastavenie teploty
Otáčaním otočného ovládača TEPLOTY sa nastavuje teplota prania (viď Tabuľka programov).
Teplota môže byť postupne znižovaná až po pranie v studenej vode ( ).
Zariadenie automaticky zabráni nastaveniu vyššej teploty ako je maximálna teplota pre každý prací program.
! Výnimka: pri volbe programu 2 bude možné zvýšit teplotu až na 90°C.
Nastavenie odstreďovania
Otáčaním otočného ovládača ODSTREĎOVANIA sa nastavuje rýchlosť odstreďovania zvoleného pracieho programu.
Maximálne rýchlosti pre jednotlivé pracie programy sú:
Pracie programy Maximálna rýchlosť
Bavlna 1000 otáčok za minútu
Syntetické tkaniny 800 otáčok za minútu
Vlna 800 otáčok za minútu
Hodváb len odčerpanie vody
Rýchlosť odstreďovania môže byť znížená, alebo odstreďovanie môže byť vylúčené voľbou symbolu .
Zariadenie automaticky zabráni nastaveniu vyššej rýchlosti odstreďovania ako je maximálna rýchlosť pre každý prací
program.
Funkcie
Jednotlivé funkcie, ktorými práčka disponuje, umožňujú dosiahnuť požadovaný stupeň čistoty a belosti praného prádla.
Spôsob aktivácie jednotlivých funkcií:
1. stlačte príslušné tlačidlo požadovanej funkcie;
2. rozsvietenie príslušnej kontrolky signalizuje, že došlo k aktivácii zvolenej funkcie.
Poznámka: Rýchle blikanie kontrolky signalizuje, že príslušná funkcia je nepoužiteľná počas nastaveného pracieho
programu.
Voľbou tejto funkcie budú mechanický pohon, teplota a voda nastavené pre zníženú náplň málo znečistenej bavlny a
syntetických materiálov (viď „Tabuľka programov“). Pri použití programu „ “ môžete pracovať s kratšími dobami a
ušetriť vodu a energiu. Odporúča sa používať dávku tekutého pracieho prostriedku, vhodnú pre naplnené množstvo.
! Táto funkcia nie je použiteľná pri programoch 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, , .
Funkcia prispieva k energetickej úspore, tým že neohrieva vodu použitú na pranie prádla – šetrí sa tým nie
len životné prostredie, ale aj náklady za elektrickú energiu. Posilnený účinok a optimalizovaná spotreba vody skutočne
zabezpečia optimálny výsledok za rovnakú priemernú dobu odpovedajúcu štandardnému cyklu.
Na dosiahnutie lepších výsledkov prania sa odporúča použiť tekutý prací prostriedok.
! Táto funkcia nie je použiteľná pri programoch 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, , .
Bielenie
Bieliaci cyklus vhodný na odstránenie najodolnejších škvŕn. Nezabudnite na vlo±zenie bieliaceho prostriedku do
prídavnej priehradky 4 (viď “Bieliaci cyklus”).
! Táto funkcia nie je použiteľná pri programoch 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, .
Oneskorený štart
Slúži na odloženie zahájenia pracieho cyklu až o 12 hodín.
Opakovane stláčajte tlačidlo, až kým sa nerozsvieti kontrolka označujúca požadovanú dobu oneskorenia.
Po piatom stlačení tlačidla dôjde k zrušeniu uvedenej funkcie.
POZN.: Po stlačení tlačidla START/PAUSEje možné zmeniť čas oneskorenia len jeho znížením a to až do zahájenia nas-
taveného programu.
! Je aktívny pri všetkých pracích programoch.
Užívateľské nastavenia