Indesit iwsc51051 Washer User Manual


 
58
SK
Pracie prostriedky a prádlo
Dávkovač pracích prostriedkov
Dobrý výsledok prania závisí aj od správneho dávkova-
nia pracieho prostriedku: použitie nadmerného množstva
znižuje efektivitu prania a napomáha tvorbe vodného
kameňa na vnútorných častiach práčky a zvyšuje
znečistenie životného prostredia.
! Nepoužívajte pracie prostriedky určené na pranie v ru-
kách, pretože spôsobujú tvorbu nadmerného množstva
peny.
! Používajte práškové pracie prostriedky pre biele bavlnené
prádlo a pre predpieranie a pre pranie pri teplote vyššej
ako 60 °C.
! Dodržujte pokyny uvedené na obale pracieho prostriedku.
Pri vyťahovaní dávkovača
pracích prostriedkov a pri
jeho plnení pracími alebo
prídavnými prostriedkami
postupujte nasledovne.
priehradka 1: Prací prostriedok na predpieranie (práškový)
Pred naplnením priehradky pracím prostriedkom sa uistite,
že v dávkovači nie je vložená prídavná priehradka 4.
priehradka 2: Prací prostriedok na pranie (práškový
alebo tekutý)
Tekutý prací prostriedok sa nalieva len tesne pred
zahájením pracieho cyklu.
priehradka 3: Prídavné prostriedky (aviváž, atď.)
Aviváž nesmie vytekať z mriežky.
prídavná priehradka 4: Bieliaci prostriedok
Bieliaci cyklus
! Tradičný bieliaci prostriedok sa používa pri bielení
bielej bielizne z odolných tkanín, zatiaľ čo bieliaci prostri-
edok na jemnú bielizeň sa používa pri bielení farebného
prádla, prádla zo synte-
tických tkanín a z vlny.
Vložte prídavnú priehrad-
ku 4, z príslušenstva, do
priehradky 1.
Pri dávkovaní bieliaceho
prostriedku neprekročte
hladinu „max“, vyznačenú
na stredovom kolíku (viď
obrázok). Keď si prajete
vykonať len bieliaci cyklus, naplňte prídavnú priehradku 4
bieliacim prostriedkom a nastavte program plákania a
aktivujte voliteľnú funkciu “Bielenie” .
Pri bielení počas pracieho cyklu naplňte dávkovač pracím
prostriedkom a prídavnými prostriedkami, nastavte
požadovaný prací cyklus a aktivujte voliteľnú funkciu
“Bielenie” .
Použitie prídavnej priehradky 4 vylučuje možnosť pre-
dpierky.
Príprava prádla
• Roztrieďte prádlo podľa:
- druhu tkaniny / symbolu na visačke.
- farby: oddeľte farebné prádlo od bieleho.
• Vyprázdnite vrecká a skontrolujte gombíky.
• Neprekračujte hodnoty povolenej náplne uvedenej
v “Tabuľka pracích programov”, vzťahujúce sa na
hmotnosť suchého prádla:
Koľko váži prádlo?
1 plachta 400-500 g
1 obliečka 150-200 g
1 obrus 400-500 g
1 župan 900-1.200 g
1 uterák 150-250 g
Prádlo vyžadujúce osobitnú starostlivosť
Hodváb: použite príslušný program 9 na pranie všetkého
prádla z hodvábu. Odporúča sa použitie pracieho prostri-
edku pre chúlostivé prádlo.
Záclony: odporúča sa ich poskladať a vložiť do sáčku
dodaného v rámci príslušenstva. Použite program 9.
Vlna: S programom 10 je možné prať v práčke všetky
druhy vlneného prádla, aj tie, ktoré sú označené
visačkou „prať len v rukách“ . Pre dosiahnutie opti-
málnych výsledkov používajte špecický prací prostrie-
dok a neprekračujte náplň 1 kg.
Jeans: Prevráťte prádlo naruby a použite tekutý prací
prostriedok. Použite program 11.
Systém automatického vyváženia náplne
Pred každým odstreďovaním bubon vykoná otáčanie
rýchlosťou o málo prevyšujúcou rýchlosť prania, aby sa
tak odstránili vibrácie a aby sa náplň rovnomerne rozložila.
V prípade, že po niekoľko násobných pokusoch o
vyváženie prádlo ešte nebude správne vyvážené, zariad-
enie vykoná odstreďovanie nižšou rýchlosťou, ako je pred-
nastavená rýchlosť. Ak je práčka nadmerne nevyvážená,
vykoná namiesto odstreďovania vyváženie. Za účelom
dosiahnutia rovnomernejšieho rozloženia náplne a jej
správneho vyváženia, odporúča sa pomiešať veľké a malé
kusy prádla.
1
2
3
4