Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
44
TR
Programlar
Program tablosu
Ekran veya kitapçýk üzerinde gösterilen devre süresi, standart þartlara göre hesaplanmýþ tahmini bir süredir. Geçerli olan süre, giriþteki
sýcaklýk derecesi ve suyun basýncý, ortam sýcaklýðý, deterjan miktarý, yük miktarý ve tipi, yükün dengesi, seçilen ilave seçenekler gibi sayýsýz faktör-
lere göre deðiþiklik gösterebilmektedir.
1) 1061/2010 standartlarý uyarýnca kontrol programlarý 60°C ve 2. programa ayarlayýnýz.
Bu devre, orta kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve 60°C ’de yıkanabilir çamaşırlar üzerinde kullanılacak, kombine enerji ve su
tüketimi açısından en etkili devredir. Geçerli olan yıkama sıcaklık derecesi, belirtilen sıcaklık derecesinden farklı olabilir.
2) 1061/2010 standartlarý uyarýnca kontrol programlarý 40°C ve 3. programa ayarlayýnýz.
Bu devre, orta kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve 40°C ’de yıkanabilir çamaşırlar üzerinde kullanılacak, kombine enerji ve su
tüketimi açısından en etkili devredir. Geçerli olan yıkama sıcaklık derecesi, belirtilen sıcaklık derecesinden farklı olabilir.
Tüm Test Enstitüleri için:
2) Pamuklu uzun programý; 3 programda 40°C’ye ayarlayýnýz.
3) Sentetik programı boyunca: 40°C lik bir sıcaklık ile 4 yıkama döngüsü ayarlamak.
Programlar
Program açýklamasý
Maks. Isý
derecesi
(°C)
Maks Hýz
(Dakikada
devir)
Deterjanlar
Maks yük (Kg)
Kalan nem %
Enerji
tüketimi kWh
Toplam su lt
Devir süresi
Önyýkama
Yýkama
Yumuþa-
týcý
Günlük programlar (Daily)
1
Ön yýkama pamuklular: aþýrý kirli beyazlar.
90° 1200
6
53 2,18 75 150’
2
Pamuklu Standart 60°C (1): çok kirli dayanýklý beyaz ve renkliler.
60°
(Max. 90°)
1200 -
6
53 1,03 49,0 190’
3
Pamuklu Standart 40°C (2): az kirli hassas renkli ve beyazlar.
40° 1200 -
6
53 0,86 69 180’
4
Sentetikler: çok kirli dayanýklý renkli çamaþýrlar.
60° 800 -
3,5
44 0,93 47 115’
4
Sentetikler (3): az kirli dayanýklý renkli çamaþýrlar.
40° 800 -
3,5
44 0,57 46 100’
5
Renklý pamuklular: az kirli beyazlar ve nazik renkliler.
40° 1200 -
6
53 0,60 50 85’
20° Zone
6
Pamuklu Standart 20°C: az kirli hassas renkli ve beyazlar.
20° 1200 -
6
- - - 170’
7
Mix Light
20° 800 -
6
- - - 120’
8
20’ Refresh
20° 800 -
1,5
- - - 20’
Özel (Special)
9
Ýpekliler/Perdeler: ýpekli, viskoz ve iç çamaþýrlar için kullanýlýr.
30° 0 -
1
- - - 55’
10
Yünlüler: yün ve kaþmir için kullanýlýr.
40° 800 -
1,5
- - - 70’
11
Blucin
40° 800 -
3,5
- - - 75’
Spor (Sport)
12
Sport Intensive
30° 600 -
2,5
- - - 85’
13
Sport Light
30° 600 -
2,5
- - - 60’
14
Sport Shoes
30° 600 -
En fazla
2 çift
- - - 60’
Ek
Durulama
- 1200 - -
6
- - - 36’
Sýkma + Su boþaltma
- 1200 - - - 6
- - - 16’
Sport Intensive (program 12) ağır lekeli spor kıyafetlerinin kumaşları (eşofman, şort, vb.) için kullanılır; en iyi sonuçlar için,
“Program tablosu” nda gösterilen maksimum yükü geçmemeniz tavsiye edilir.
Sport Light (program 13): haf lekeli spor kıyafetlerinin kumaşları (eşofman, şort, vb.) için kullanılır; en iyi sonuçlar için,
“Program tablosu” nda gösterilen maksimum yükü geçmemeniz tavsiye edilir. Sıvı deterjan ve yarım yük doz kullanmanız
tavsiye edilir.
Sport Shoes (program 14) spor ayakkabılarını yıkamak için kullanılır; en iyi sonuçlar için, aynı anda 2 çiftten fazla yıkamayınız.
20° programlar (20° Zone), çevre için bir avantaja ve ekonomik bir tasarrufa sahip daha az elektrik enerjisi kullanmayı
sağlayarak, düşük sıcaklıklarda etkili yıkama performansları sunmaktadır.
20° programlar, tüm ihtiyaçlara cevap verir:
Pamuklu Standart 20°C (program 6) kirli pamuklu çamaşırlar için idealdir. 40°’de bir yıkama ile mukayese edilebilen,
soğuk suda da etkili olan performanslar, yinelenen ve karşılaştırılan en yüksek hız varyasyonu ile çalışan mekanik bir
hareket ile sağlanır.
Mix Light (program 7) orta kirlilikteki karışık çamaşırlar (pamuklu ve sentetikler) için idealdir. Soğuk suda da etkili yıkama
performansları, orta ve belirli aralıklar üzerindeki hız varyasyonu ile çalışan mekanik bir hareket ile sağlanır.
20’ Refresh (program 8) kısa sürede haf kirli çamaşırları yenilemek ve yıkamak için ideal olan devre.
Sadece 20 dakika sürer ve böylece zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Farklı kumaş türünde çamaşırları bir arada yıkamak
mümkündür (yünlüler ve ipekliler hariç) ve maksimum 1,5 kg çamaşır yüklenebilir.