Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
16
CZ
Přístup ke vstupní části čerpadla:
1. pomo-
cí šroubováku
odstraňte krycí pa-
nel nacházející se v
přední části pračky
(viz obrázek);
2. odšroubujte víko
jeho otáčením proti
směru hodinových
ručiček (viz obrázek):
vytečení malého
množství vody je
zcela běžným jevem;
3. dokonale vyčistěte vnitřek;
4. zašroubujte zpět víko;
5. namontujte zpět panel, přičemž se před
jeho přisunutím k zařízení ujistěte, že
došlo ke správnému zachycení háčků do
příslušných podélných otvorů.
Kontrola přítokové hadice na vodu
Stav přítokové hadice je třeba zkontrolovat
alespoň jednou ročně. Jsou-li na ní viditel-
né praskliny nebo trhliny, je třeba ji vyměnit:
silný tlak působící na hadici během pracího
cyklu by mohl způsobit její náhlé roztržení.
! Nikdy nepoužívejte již použité hadice.
Uzavření přívodu vody a vypnutí
elektrického napájení
• Po každém praní uzavřete přívod vody.
Tímto způsobem dochází k omezení
opotřebení pračky a ke snížení nebezpečí
úniku vody.
• Před zahájením čištění pračky a během
operací údržby vytáhněte zástrčku
napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
Čištění pračky
Vnější části a části z gumy se mohou čistit
hadrem navlhčeným ve vlažné vodě a sa-
ponátu. Nepoužívejte rozpouštědla ani
abrazivní látky.
Čištění dávkovače pracích
prostředků
Vytáhněte dávkovač
jeho nadzvednutím
a vytažením směrem
ven (viz obrázek).
Umyjte jej pod prou-
dem vody; tento druh
vyčištění je třeba
provádět pravidelně.
Péče o dvířka a buben
• Dvířka ponechte pokaždé pootevřená, aby
se zabránilo tvorbě nepříjemných zápachů.
Čištění čerpadla
Součástí pračky je samočisticí čerpadlo,
které nevyžaduje údržbu. Může se však stát,
že se v jeho vstupní části, určené k jeho
ochraně a nacházející se v jeho spodní části,
zachytí drobné předměty (mince, knoíky).
! Ujistěte se, že byl prací cyklus ukončen, a
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Údržba a péče