Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
42
TR
Çamaşır makinesinin tanımı ve
programların çalıştırılması
Deterjan Bölmesi: ve diğer katkıları koyunuz (“Deterjan-
lar bölümüne” bakınız).
ON/OFF düğmesi: çamaşır makinesini çalıştırmak ve
kapatmak için.
PROGRAMLAR uyarı lambalı tuşları: programları ayarla-
mak. Program esnasında düğme sabit kalır.
FONKSİYON düğmeleri: işlev seçimi için. Seçilen işlev
düğmesinde ışıklı gösterge yanık kalır.
SİKMA HİZİ AYARİ düğmesi: sıkma çalıştırmak veya
durdurmak için (bkz. Kişisel ayarlar bölümü).
SİCAKLİK AYARİ düğmesi: istenen sıcaklığı veya soğuk
suyla yıkamayı ayarlamak için (bkz. Kişisel ayarlar
bölümü).
PROGRAM TAKİP/ZAMAN AYARİ uyarı lambası: yıkama
programının aşamalarını görmek için.
Uyarı lambası makinenin açık olduğunu gösterir.
“Zaman Ayarı” işlevini programlayarak sonradan
çalıştırma ayarı yapıldıysa, çalışmaya başlaması için
kalan süreyi gösterir (bkz. yan sayfa).
KAPAK KİLİTLİ göstergesi: çamaşır makinesinin
kapağının açılabilirliğini görmek için (bkz. yan sayfa).
START/PAUSE uyarı lambalı tuş: programları başlatmak
yada geçici olarak durdurmak için.
Not: devrede olan bir programın beklemeye alınması için
bu düğmeye basınız; turuncu renkli uyarı lambası yanıp
sönecektir. MAKİNE KAPAĞI KİLİTLİ uyarı lambası
kapalı ise, kapak açılabilir (yaklaşık 3 dakika bekleyiniz).
Yıkama programının kaldığı yerden devam etmesi için bu
düğmeye tekrar basınız.
Bekleme modu
Yeni enerji tasarrufu düzenlemeleri ile uyumlu bu çamaşır
makinesine herhangi bir faaliyet algılanmadığında 30
dakika içinde devreye sokulan otomatik bekleme sistemi
yerleştirilmiştir ON/OFF düğmesine bir süre basın ve
makinenin tekrar çalışmasını bekleyin.
Kontrol paneli
Deterjan Bölmesi
ON/OFF düðmesi
PROGRAMLAR
düðmesi
SÝCAKLÝK AYARÝ
düðmesi
KAPAK
KÝLÝTLÝ
göstergesi
START/PAUSE
uyarý lambalý tuþ
FONKSÝYON
uyarý lambalý tuþlarý
PROGRAM TAKÝP / ZAMAN
AYARÝ Uyarý lambasý
SÝKMA HÝZÝ AYARÝ
düðmesi