Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
TR
43
Işıklı göstergeler
Işıklı göstergeler önemli bilgiler verir.
İşte verdikleri bilgiler:
Zaman Ayarı
Gecikmeli başlatmayı programlayarak sonradan
çalıştırma ayarı yapıldıysa (bkz. kişisel ayarlar bölümü),
gösterge yanacak ve çalışma başlangıcı için kalan süreyi
gösterecektir:
Süre geçtikçe, bu ışıklı gösterge kalan süreyi göstermeye
devam edecektir.
Ayarlanan program seçili gecikme süresi sona erdiğinde
başlayacaktır.
Program Takip uyarı lambasi
İstenilen yıkama devresini seçtikten sonra çalışma
esnasında ışıklı göstergeler sürekli yanarak yürütül-
mekte olan işlemi gösterecektir.
FONKSİYON tuşları ve ilgili uyarı lambaları
Herhangi bir işlem seçildiğinde ilgili gösterge yanacaktır.
Seçilen işlem yürütülen programla uyumlu olmadığı
takdirde,ilgili gösterge yanıp sönecek ve işlev
başlatılmayacaktır.
Seçilen fonksiyon ayarlanmış olan programla uyumlu
olmadığı takdirde, ilk işlevle ilgili uyarı lambası yanıp
sönecek ve etkinleştirilmiş işlev yanıp sönmesi sona
erecektir.
KAPAK KİLİTLİ göstergesi
Gösterge ışığı açık olduğunda, yan kapak açılmaması
için kilitlenir; kapağı açmadan önce gösterge ışığının
kapalı olduğundan emin olunuz (yaklaşık 3 dakika
bekleyiniz). Devam eden yıkama devri sırasında kapağı
açmak için, START/PAUSE düğmesine basınız; kapak
KAPAK KİLİTLİ göstergesi ışığı söndüğünde açılabilir.
Bir programın başlatılması
1. ON/OFF tuşuna basarak çamaºır makinasını çalıştırınız. Tüm göstergeler bir an için yanacak sonra söneceklerdir.
2. Çamaşırı yerleştirip kapağı kapatınız.
3. PROGRAMLAR düğmesiyle istenen programı seçiniz.
4. Yıkama suyu sıcaklığını seçiniz (bkz. “Kişisel ayarlar”).
5. Sıkma hız ayarını seçiniz (bkz. “Kişisel ayarlar”).
6. Deterjan ve diğer katkıları koyunuz (Bkz. Deterjanlar ve çamaşırlar bölümü).
7. İstenilen işlevleri seçin.
8. START/PAUSE düğmesine basmak suretiyle programı çalıştırınız ve ilgili gösterge yeşil renkte yanık kalacaktır.
Seçilen programı iptal etmek için makineyi beklemeye aldıktan sonra START/PAUSE tuşunu basılı tutarak yeni bir pro-
gram seçiniz.
9. Program bitiminde “END” göstergesi yanmaya başlayacaktır. Kapak, KAPAK KİLİTLİ göstergesi ışığı söndüğünde
açılabilir (yaklaşık 3 dakika bekleyiniz). Çamaşırı çıkarınız ve içerisinin kuruması için kapağı haf aralık bırakınız. ON/
OFF tuşuna basarak çamaşır makinasını kapatınız.
Yıkama
Durulama
Sıkma
Su boşaltma
Yıkama sonu
FINE
END