Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
34
SK
Pracie prostriedky a prádlo
Dávkovač pracích prostriedkov
Dobrý výsledok prania závisí aj od správneho dávkova-
nia pracieho prostriedku: použitie nadmerného množstva
znižuje efektivitu prania a napomáha tvorbe vodného
kameňa na vnútorných častiach práčky a zvyšuje
znečistenie životného prostredia.
! Nepoužívajte pracie prostriedky určené na pranie v ru-
kách, pretože spôsobujú tvorbu nadmerného množstva
peny.
! Používajte práškové pracie prostriedky pre biele bavlnené
prádlo a pre predpieranie a pre pranie pri teplote vyššej
ako 60 °C.
! Dodržujte pokyny uvedené na obale pracieho prostriedku.
Pri vyťahovaní dávkovača
pracích prostriedkov a pri
jeho plnení pracími alebo
prídavnými prostriedkami
postupujte nasledovne.
priehradka 1: Prací prostriedok na predpieranie
(práškový)
priehradka 2: Prací prostriedok na pranie (práškový
alebo tekutý)
Tekutý prací prostriedok sa nalieva len tesne pred
zahájením pracieho cyklu.
priehradka 3: Prídavné prostriedky (aviváž, atď.)
Aviváž nesmie vytekať z mriežky.
Príprava prádla
• Roztrieďte prádlo podľa:
- druhu tkaniny / symbolu na visačke.
- farby: oddeľte farebné prádlo od bieleho.
• Vyprázdnite vrecká a skontrolujte gombíky.
• Neprekračujte hodnoty povolenej náplne uvedenej
v “Tabuľka pracích programov”, vzťahujúce sa na
hmotnosť suchého prádla:
Koľko váži prádlo?
1 plachta 400-500 g
1 obliečka 150-200 g
1 obrus 400-500 g
1 župan 900-1.200 g
1 uterák 150-250 g
Prádlo vyžadujúce osobitnú starostlivosť
Hodváb: použite príslušný program 9 na pranie všetkého
prádla z hodvábu. Odporúča sa použitie pracieho prostri-
edku pre chúlostivé prádlo.
Záclony: odporúča sa ich poskladať a vložiť do sáčku
dodaného v rámci príslušenstva. Použite program 9.
Vlna: S programom 10 je možné prať v práčke všetky
druhy vlneného prádla, aj tie, ktoré sú označené
visačkou „prať len v rukách“ . Pre dosiahnutie opti-
málnych výsledkov používajte špecický prací prostrie-
dok a neprekračujte náplň 1,5 kg.
Jeans: Prevráťte prádlo naruby a použite tekutý prací
prostriedok. Použite program 11.
Systém automatického vyváženia náplne
Pred každým odstreďovaním bubon vykoná otáčanie
rýchlosťou o málo prevyšujúcou rýchlosť prania, aby sa
tak odstránili vibrácie a aby sa náplň rovnomerne rozložila.
V prípade, že po niekoľko násobných pokusoch o
vyváženie prádlo ešte nebude správne vyvážené, zariad-
enie vykoná odstreďovanie nižšou rýchlosťou, ako je pred-
nastavená rýchlosť. Ak je práčka nadmerne nevyvážená,
vykoná namiesto odstreďovania vyváženie. Za účelom
dosiahnutia rovnomernejšieho rozloženia náplne a jej
správneho vyváženia, odporúča sa pomiešať veľké a malé
kusy prádla.
1
2
3