Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
40
TR
Su ve elektrik kesilmesi
• Su musluğunu her yıkamadan sonra
kapatınız. Böylece çamaşır makinesinin su
tesisatının eskimesi engellenir, su kaçağı
tehlikesi ortadan kalkar.
• Bakım ve temizlik işlemleri esnasında
çamaşır makinesinin şini çekiniz.
Çamaşır makinesinin temizlenmesi
Dış gövde ve plastik aksam ılık su ve sa-
bunla ıslatılmış bir bez vasıtasıyla temizle-
nebilir. Çözücü ve aşındırıcı maddeler
kullanmayınız.
Deterjan haznesinin temizlenmesi
Hazneyi kaldırarak,
dışarıya doğru
çekmek suretiyle
çıkartınız (bkz. şekil).
Akar su altında
yıkayınız, bu çekme-
cenin temizliği sık sık
yapılmalıdır.
Kapak ve hazne bakımı
• Kötü kokuların oluşmasını engellemek için
kapağı daima aralık bırakınız.
Pompanın temizlenmesi
Çamaşır makinesinin pompası kendini temizle-
yen bir özelliğe sahip olup, ayrıca temizlik
gerektirmez. Ancak, bazı küçük cisimler (ma-
deni para, düğme) pompanın alt kısmındaki
koruyucu bölmeye düşebilirler.
! Yıkama devresinin bitmiş olup olmadığını
kontrol ediniz ve şini çekiniz.
Pompa koruyucu bölgesine erişebilmek için:
1. çamaşır makinesi-
nin ön kapama pa-
nelini, bir tornavida
vasıtasıyla çıkartınız
(bkz. şekil);
2. makine kapağını
saatin ters yönünde
çevirerek sökünüz
(bkz. şekil). bir miktar
su gelmesi normaldir;
3. içini dikkatlice temizleyiniz;
4. kapağı vidalayınız;
5. paneli takarken, tam yerleştirmeden evvel,
kancaların yuvalara gelip gelmediğini kontrol
ediniz.
Su besleme hortumunun kontrol
edilmesi
Su besleme hortumunu, en azından senede
bir defa kontrol ediniz. Yarık veya çatlaklar
varsa değiştiriniz: yıkama esnasındaki yük-
sek basınçlar ani patlamalara yol açabilirler.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.
Bakım ve özen