Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
CZ
15
65 - 100 cm
Připojení vypouštěcí hadice
Připojte vypouštěcí
hadici, aniž byste ji
ohýbali, k odpado-
vému potrubí nebo
k odpadu ve stěně,
který se nachází od
65 do 100 cm nad
zemí;
nebo ji uchyťte k
okraji umývadla či
vany a připevněte
vodicí držák
z příslušenství ke
kohoutu (viz obrá-
zek). Volný konec
vypouštěcí hadi-
ce nesmí zůstat
ponořený do vody.
! Použití prodlužovacích hadic se
nedoporučuje; je-li však nezbytné,
prodlužovací hadice musí mít stejný průměr
jako originální hadice a její délka nesmí
přesáhnout 150 cm.
Připojení k elektrické síti
Před zasunutím zástrčky do zásuvky se
ujistěte, že:
• Je zásuvka uzemněna a že vyhovuje nor-
mám;
• je zásuvka schopna snést maximální zátěž
odpovídající jmenovitému příkonu zařízení,
uvedenému v tabulce s technickými údaji
(viz vedle);
• hodnota napájecího napětí odpovídá
údajům uvedeným v tabulce s technickými
údaji (viz vedle);
• je zásuvka kompatibilní se zástrčkou
pračky. V opačném případě je třeba
vyměnit zásuvku nebo zástrčku.
! Pračka nesmí být umístěna venku – pod
širým nebem, a to ani v případě, že by se
jednalo o místo chráněné před nepřízní
počasí, protože je velmi nebezpečné vystavit
ji působení deště a bouří.
! Po denitivní instalaci pračky musí zásuvka
zůstat snadno přístupná.
! Nepoužívejte prodlužovací kabely a rozvodky.
! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.
! Výměna kabelu musí být svěřena výhradně
autorizovanému technickému personálu.
Upozornění! Výrobce neponese žádnou
odpovědnost za následky nerespektování
uvedených předpisů.
První prací cyklus
Po instalaci zařízení je třeba ještě předtím,
než je použijete na praní prádla, provést
jeden zkušební cyklus s pracím prostředkem
a bez náplně prádla nastavením pracího
programu 2.
Technické údaje
Model IWC 61251
Rozměry
šířka 59,5 cm
výška 85 cm
hloubka 53,5 cm
Kapacita od 1 do 6 kg
Napájení
Viz štítek s technickými údaji,
aplikovaný na zařízení.
Připojení k
rozvodu vody
maximální tlak
1 MPa (10 bar)
minimální tlak
0.05 MPa (0.5 bar)
kapacita bubnu 52 litrů
Rychlost
odstřeďování
až do 1200 otáček za minutu
Kontrolní
programy po-
dle směrnic
1061/2010 a
1015/2010
program 2;
standardní program pro
bavlnu pro praní při 60°C.
program 3;
standardní program pro
bavlnu pro praní při 40°C.
Toto zařízení odpovídá ná-
sledujícím normám Evrop-
ské unie:
- 2004/108/CE (Elektroma-
gnetická kompatibilita)
- 2006/95/CE (Nízké napětí)
- 2012/19/EU