Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
20
CZ
Prací programy
Tabulka pracích programů
Sport Intensive (program 12) byl navržen pro velmi znečištěné látky sportovního oblečení (teplákové soupravy, šortky
apod.); pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje nepřekračovat maximální náplň uvedenou v “Tabulka pracích
programů”.
Sport Light (program 13) byl navržen pro mírně znečištěné látky sportovního oblečení (teplákové soupravy, šortky
apod.); pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje nepřekračovat maximální náplň uvedenou v “Tabulka pracích
programů”. Doporučuje se použít tekutý prací prostředek a použít dávku vhodnou pro poloviční náplň.
Sport Shoes (program 14) byl navržen pro praní sportovní obuvi; pro dosažení optimálních výsledků neperte více než
2 páry najednou.
Programy 20° (20° Zone) nabízejí dobrou výkonnost praní při nízkých teplotách, přičemž umožňují nižší použití
elektrické energie s výhodami pro nanční úsporu i pro životní prostředí. Programy 20° vyhovují všem požadavkům:
Standardní program pro bavlnu pro praní při 20°C (program 6) ideální pro náplně ze znečištěné bavlny. Dobrá
výkonnost i za studena, srovnatelná s praním při 40 °C, je zaručena mechanickým působením, které je založeno na
změně rychlosti v krátkých nebo dlouhých intervalech.
Mix Light (program 7)ideální pro smíšené náplně (bavlna a syntetika), tvořené středně znečištěným prádlem. Dobrá výkonnost
praní i za studena je zaručena mechanickým působením, které je založeno na změně rychlosti ve středních nebo určených
intervalech.
20’ Refresh (program 8) osvěžení ideální cyklus pro osvěžení a praní mírně znečištěného prádla v průběhu pár minut.
Trvá pouze 20 minut a šetří tak čas i energii. Umožňuje prát dohromady tkaniny různého druhu (s výjimkou vlny a
hedvábí) při náplni nepřesahující 1,5 kg.
Doba trvání cyklu uvedená na displeji nebo v návodu představuje odhad vypočítaný na základě standardních podmínek. Skutečná doba se může měnit v závislosti
na četných faktorech, jako je např. teplota a tlak vody na vstupu, teplota prostředí, množství pracího prostředku, množství a druh náplně, vyvážení náplně a zvolené
volitelné funkce.
1) Kontrolní program podle normy 1061/2010: nastavte program 2 s teplotou 60°C.
Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a jedná se o nejúčinnější cyklus z hlediska kombinované spotřeby energie a vody určený pro prádlo, které
lze prát při teplotě do 60 °C. Skutečná teplota praní se může lišit od uvedené.
2) Kontrolní program podle normy 1061/2010: nastavte program 3 s teplotou 40°C.
Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a jedná se o nejúčinnější cyklus z hlediska kombinované spotřeby energie a vody určený pro prádlo, které
lze prát při teplotě do 40°C. Skutečná teplota praní se může lišit od uvedené.
Pro všechny Kontrolní ústavy:
2) Dlouhý program na praní bavlny: nastavte program 3 s teplotou 40°C.
3) Syntetický program spolu: nastavte program 4 s teplotou 40°C.
Programy
Popis programu
Max.
teplota
(°C)
Max. rychlost
(otáèky za minutu)
Prací pro-
støedky
Max. náplò (kg)
Zbytková
vlhkost %
Spotøeba
energie kWh
Celkové
mnoství vody lt
Cycle duration
Pøedpraní
Praní
Aviváz
Programy pro kazdodenní praní (Daily)
1
Bavlna + pøedpraní: mimoøádnì zneèištìné bílé prádlo.
90° 1200
6
53 2,18 75 150’
2
Standardní program pro bavlnu pro praní při 60°C (1): silnì zneèištìné bílé a barevné prádlo z odolných tkanin.
60°
(Max. 90°)
1200 -
6
53 1,03 49,0 190’
3
Standardní program pro bavlnu pro praní při 40°C (2): silnì zneèištìné bílé a barevné choulostivé prádlo.
40° 1200 -
6
53 0,86 69 180’
4
Syntetika: velmi zneèištìné barevné prádlo z odolných tkanin.
60° 800 -
3,5
44 0,93 47 115’
4
Syntetika (3): èásteèné zneèištìné barevné prádlo z odolných tkanin.
40° 800 -
3,5
44 0,57 46 100’
5
Barevná bavlna: málo zneèištìné bílé a barevné choulostivé prádlo.
40° 1200 -
6
53 0,60 50 85’
20° Zone
6
Standardní program pro bavlnu pro praní při 20°C: silnì zneèištìné bílé a barevné choulostivé prádlo.
20° 1200 -
6
- - - 170’
7
Mix Light
20° 800 -
6
- - - 120’
8
20’ Refresh
20° 800 -
1,5
- - - 20’
Speciální programy (Special)
9
Hedvábí/Záclony: pro prádlo z hedvábí, viskózy, spodní prádlo.
30° 0 -
1
- - - 55’
10
Vlna: pro vlnu, kašmír atd.
40° 800 -
1,5
- - - 70’
11
Jeans
40° 800 -
3,5
- - - 75’
Sport
12
Sport Intensive
30° 600 -
2,5
- - - 85’
13
Sport Light
30° 600 -
2,5
- - - 60’
14
Sport Shoes
30° 600 -
Max. 2
páry.
- - - 60’
Dílèí programy
Máchání
- 1200 - -
6
- - - 36’
Odstøeïování + Odèerpání vody
- 1200 - - - 6
- - - 16’