Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
38
TR
Montaj
! Bu kitapçığı gerektiği her an danışabilmeniz
için özenle saklayınız. Çamaşır makinesinin
satılması, devri veya nakli durumlarında da,
yeni sahibinin faydalanabilmesi için bu kılavuz
makineyle beraber saklanmalıdır.
! Talimatları dikkatlice okuyunuz; montaj,
kullanım ve güvenliğe ilişkin önemli bilgiler
içermektedir.
Ambalajın çıkartılması ve aynı sevi-
yeye getirilmesi
Ambalajdan çıkartılması
1. Çamaşır makinesinin ambalajdan
çıkartılması.
2. Çamaşır makinesinin taşıma esnasında
hasar görmemiş olduğunu kontrol ediniz.
Hasar görmüş ise monte etmeyiniz. Satıcıya
başvurunuz.
3. Taşıma sırasında
arka tarafta bulunan
4 adet koruyucu vidayı
ve ara parçasıyla bir-
likte buradaki lastiği
de çıkartınız (bakınız
şekil).
4. Delikleri ambalajda bulacağınız plastik ka-
paklarla kapayınız.
5. Tüm parçaları muhafaza ediniz: çamaşır
makinesinin nakli gerektiği takdirde takılmaları
gerekmektedir.
! Ambalajlar çocuk oyuncağı değildir.
Cihazın aynı seviyeye getirilmesi
1. çamaşır makinesini düz ve sert bir ze-
mine yerleştiriniz, duvar veya mobilyalara
dayamayınız.
2. Yerleştirilecek ze-
min tam düz değilse
çamaşır makinesinin
vidalı ön ayaklarını
s ı k a r a k v e y a
gevşeterek dengeyi
sağlayınız (bkz. şekil);
eğim açısı, makinenin
üst tezgahına göre 2°
den fazla olmamalıdır.
Sağlıklı bir dengeleme, çamaşır makinesine
sağlam bir duruş kazandıracağı gibi, çalışması
esnasındaki sarsıntı, gürültü ve hareketli-
likleri de önleyecektir. Zeminde moket veya
halı olması halinde, ayarı makinenin altında
havalandırma olabilecek şekilde yapınız .
Su ve elektrik bağlantıları
Su besleme hortumunun takılması
1. Tedarik borusunu
3/4 gaz vidalı bağlantı
kullanarak bir soğuk su
musluğuna bağlayın
(bkz. şekil). Bağlantı
öncesinde berrak su
gelene kadar suyu
akıtınız.
2. Besleme hortu-
munu arka kısımda
üst sağ köşedeki su
girişine vidalayarak
çamaşır makinesine
takınız (bkz. şekil).
3. Hortumda katlanma ve ezilme olmamasına
dikkat ediniz.
! Musluğun su basıncının Teknik Veriler
tabelasında belirtildiği gibi olması gerekir (bkz.
yan sayfa).
! Besleme hortumunun boyu yetersizse yetkili
bir satıcı mağaza veya teknisyene başvurunuz.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.
! Makine ile birlikte verilen hortumları kullanınız.