Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
32
SK
Pracie programy
Tabuľka pracích programov
Doba trvania cyklu, uvedená na displeji alebo v návode, je stanovená na základe štandardných podmienok. Skutočná doba sa môže meniť v závislosti na mnohých
faktoroch, ako sú napr. teplota a tlak vody na vstupe, teplota prostredia, množstvo pracieho prostriedku, množstvo a druh náplne, vyváženie náplne a zvolené funkcie.
1) Kontrolný program podľa normy 1061/2010: nastavte program 2 s teplotou 60°C.
Tento cyklus je vhodný pre pranie bežne znečisteného bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnejší cyklus z hľadiska kombinovanej spotreby
energie a vody, určený pre prádlo, ktoré je možné prať pri teplote do 60°C . Skutočná teplota prania sa môže líšiť od uvedenej.
2) Kontrolný program podľa normy 1061/2010: nastavte program 3 s teplotou 40°C.
Tento cyklus je vhodný pre pranie bežne znečisteného bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnejší cyklus z hľadiska kombinovanej spotreby
energie a vody, určený pre prádlo, ktoré je možné prať pri teplote do 40°C . Skutočná teplota prania sa môže líšiť od uvedenej.
Pre všetky Test Institutes:
2) Dlhý program na pranie bavlny: nastavte program 3 s teplotou 40°C.
3) Syntetický program spolu: nastavte program 4 s teplotou 40°C.
Sport Intensive (program 12) bol navrhnutý pre pranie veľmi znečistených látok športového oblečenia (teplákové súpravy,
šortky apod.); pre dosiahnutie optimálnych výsledkov sa odporúča neprekračovať maximálnu náplň uvedenú v “Tabuľka
pracích programov”.
Sport Light (program 13) bol navrhnutý pre pranie málo znečistených látok športového oblečenia (teplákové súpravy, šortky
apod.); pre dosiahnutie optimálnych výsledkov sa odporúča neprekračovať maximálnu náplň uvedenú v “Tabuľka pracích
programov”. Odporúča sa použiť tekutý prací prostriedok a použiť dávku vhodnú pre polovičnú náplň.
Sport Shoes (program 14) bol navrhnutý pre pranie športovej obuvi; pre dosiahnutie optimálnych výsledkov neperte viac
ako 2 páry naraz.
Programy 20° (20° Zone) ponúkajú účinné pranie pri nízkych teplotách, čím umožňujú šetrenie elektrickej energie, úsporu
peňazí a chránia životné prostredie.
Programy 20° vyhovujú všetkým požiadavkám:
Štandardný program pre bavlnu pri 20 °C (program 6) ideálny pre náplne zo znečistenej bavlny. Účinné pranie i za
studena, porovnateľné s praním pri 40 °C, dosiahnuté mechanickým pôsobením, ktoré je založené na zmene rýchlosti v
krátkych alebo dlhých intervaloch.
Mix Light (program 7) ideálny pre zmiešané náplne (bavlna a syntetika) stredne znečisteného prádla. Účinné pranie i za
studena je dosiahnuté mechanickým pôsobením, ktoré je založené na zmene rýchlosti v stredných alebo určených intervaloch.
20’ Osvieženie (program 8) ideálny cyklus pre osvieženie a pranie mierne znečisteného prádla v priebehu pár minút. Trvá
len 20 minút a šetrí tak čas i energiu. Umožňuje spolu prať tkaniny rôzneho druhu (s výnimkou vlny a hodvábu) pri náplni
nepresahujúcej 1,5 kg.
Pracie
programy
Popis programu
Max.
Teplota
(°C)
Max. rých-
lost
(otácky za
minútu)
Pracie prostri-
edky
Max. nápln
(kg)
Zvyšková
vlhkos %
Spotreba
energie kWh
Voda celkom
lt
Doba trva-
nia cyklu
Pred-
pranie
Pranie
Avivaz
Denně (Daily)
1 Bavlna + Predpranie: Mimoriadne špinavé biele prádlo.
90° 1200
6
53 2,18 75 150’
2
Štandardný program pre bavlnu pri 60°C (1): Znacne špinavé
biele a farebné prádlo z odolných tkanín.
60°
(Max. 90°)
1200 -
6
53 1,03 49,0 190’
3
Štandardný program pre bavlnu pri 40°C (2) Znacne špinavé biele
a farebné prádlo z chúlostivých tkanín.
40° 1200 -
6
53 0,86 69 180’
4 Syntetika: Vel’mi špinavé farebné prádlo z odolných tkanín.
60° 800 -
3,5
44 0,93 47 115’
4 Syntetika (3): Ciastocne špinavé farebné prádlo z odolných tkanín.
40° 800 -
3,5
44 0,57 46 100’
5 Farebná bavlna: Málo špinavé biele chúlostivé prádlo.
40° 1200 -
6
53 0,60 50 85’
20° Zone
6
Štandardný program pre bavlnu pri 20 °C: Znacne špinavé biele a
farebné prádlo z chúlostivých tkanín.
20° 1200 -
6
- - - 170’
7 Mix Light
20° 800 -
6
- - - 120’
8 20’ Refresh
20° 800 -
1,5
- - - 20’
Špeciálne programy (Special)
9 HODVÁB/ZÁCLONY: Pre prádlo z hodvábu, viskózy, spodné prádlo.
30° 0 -
1
- - - 55’
10 Vlna: Pre vlnu, kašmír, atd.
40° 800 -
1,5
- - - 70’
11 Jeans
40° 800 -
3,5
- - - 75’
Sport
12
Sport Intensive
30° 600 -
2,5
- - - 85’
13
Sport Light
30° 600 -
2,5
- - - 60’
14
Sport Shoes
30° 600 -
Max.
2 pairs
- - - 60’
Dielcie programy
Plákanie
- 1200 - -
6
- - - 36’
Odstred'ovanie + Odcerpanie vody
- 1200 - - - 6
- - - 16’