Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
SK
25
Slovensky
Obsah
Inštalácia, 26-27
Rozbalenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy
Pripojenie k elektrickej a k vodovodnej sieti
Prvý prací cyklus
Technické údaje
Údržba a starostlivosť, 28
Uzavretie prívodu vody a vypnutie elektrického napájania
Čistenie práčky
Čistenie dávkovača pracích prostriedkov
Starostlivosť o dvierka a bubon
Čistenie čerpadla
Skontrolujte prítokovú hadicu vodu
Opatrenia a rady, 29
Základné bezpečnostné pokyny
Likvidácia
Popis práčky a zahájenie pracieho programu,
30-31
Ovládací panel
Kontrolky
Zahájenie pracieho programu
Pracie programy, 32
Tabuľka pracích programov
Užívateľské nastavenia, 33
Nastavenie teploty
Nastavenie odstreďovania
Funkcie
Pracie prostriedky a prádlo, 34
Dávkovač pracích prostriedkov
Príprava prádla
Prádlo vyžadujúce osobitnú starostlivosť
Systém automatického vyváženia náplne
Poruchy a spôsob ich odstránenia, 35
Servisná služba, 36
SK
IWC 61251
Návod na použitie
PRÁČKA