Indesit IWC 61251 Washer User Manual


 
36
SK
Servisná služba
Pred obrátením sa na Servisnú službu:
• Skontrolujte, či nie ste schopní poruchu odstrániť sami (viď „Poruchy a spôsob ich odstránenia“);
• Opätovne uveďte do chodu prací program, s cieľom overiť, či bola porucha odstránená;
• V opačnom prípade sa obráťte na Centrum servisnej služby, na telefónnom čísle uvedenom na záručnom liste.
! Nikdy sa neobracajte so žiadosťou o pomoc na technikov, ktorí nie sú na vykonávanie tejto činnosti oprávnení.
Pri hlásení poruchy uveďte:
• druh poruchy;
• model zariadenia (Mod.);
• výrobné číslo (S/N).
Tieto informácie sú uvedené na štítku aplikovanom na zadnej časti práčky a v jej prednej časti, dostupnej po otvorení
dvierok.