Indesit PWSE61070S Washer User Manual


 
47
UK
Несправності та засоби
їх усунення
Може трапитися так, що пральна машина не працюватиме. Перш нiж зателефонувати у Сервiсний центр
(див. “Допомога”), перевірте, чи не є дана несправність проблемою, що легко вирішується за допомогою
наведеного нижче списка.
Несправності:
Пральна машина не вмикається.
Цикл прання не розпочинається.
Пральна машина не завантажує
воду (на дисплеї розпочинає
блимати напис “H2O”).
Машина безперервно завантажує і
зливає воду.
Пральна машина не зливає воду
чи не вiджимає.
Пральна машина дуже вiбрує пiд
час вiджиму.
Пральна машина пропускає воду.
Iндикаторнi лампи “Опцiй” та
“START/PAUSE” блимають,
та на дисплеї виводиться код
несправностi (напр.: F-01, F-..).
Утворюється занадто багато піни.
Можливі причини/Рішення:
Вилка не вставлена в електричну розетку або вставлена не до кiнця.
У будинку немає електроенергії.
Люк погано закрито.
Кнопку ON/OFF не було натиснуто.
Кнопку START/PAUSE не було натиснуто.
Водопровідний кран закритий.
Якщо вiдстрочення задане на час пуску.
Шланг подачі води не під’єднано до водопровiдного крану.
Перегин у шлангу.
Водопровідний кран закритий.
У водопроводі немає води.
Недостатній тиск.
Кнопку START/PAUSE не було натиснуто.
Зливний шланг не знаходиться на відстані від 65 до 100 см від підлоги
(див. “Встановлення”).
Кінець зливного шланга занурений у воду (див. “Встановлення”).
Стiнний каналiзацiйний злив не має віддушини для виходу повiтря.
Якщо після таких перевірок проблема залишається, закрийте водопровідний
кран, вимкніть машину і зателефонуйте у Сервiсний центр. Якщо квартира
знаходиться на верхніх поверхах будинку, можливо, відбувається сифонний
ефект, при якому машина безперервно завантажує й зливає воду. Щоб його
ліквідувати, існують спеціальні антисифонні клапани, які можна придбати у
торговельній мережі.
Програма не передбачає зливання: в деяких програмах його необхiдно
робити вручну.
Активовано опцiю ПОЛЕГШЕНОГО ПРАСУВАННЯ: для завершення
програми натиснiть на кнопку START/PAUSE (“Програми i опцiї”).
Перегин зливного шланга (див. “Встановлення”).
Засмітився зливний шланг.
Барабан, у момент встановлення, не був правильно розблокований (див.
“Встановлення”).
Машина стоїть не на плоскій поверхні (див. “Встановлення”).
Машину затиснуто між меблями і стіною (див. “Встановлення”).
Погано пригвинчений шланг подачі води (див. “Встановлення”).
Забруднена касета для пральних засобів (очищення касетидив. “Технічне
обслуговування і догляд”).
Погано закріплений зливний шланг (див. “Встановлення”).
Вимкніть машину й витягніть вилку з розетки, зачекайте близько 1
хвилини й увімкніть її знову.
Якщо несправність не усунено, зателефонуйте у Сервiсний центр.
Пральний засіб не підходить для пральної машини (має бути напис “для
машинного прання”, “для ручного й машинного прання”, або подібний).
Перевищена доза прального засобу.