Indesit PWSE61070S Washer User Manual


 
45
UK
Запобіжні заходи та поради
! Проектування та виробництво машини здiйснено
у відповідності до міжнародних норм безпеки. Цi
попередження надаються задля вашої безпеки:
уважно ознайомтеся з ними.
Загальна безпека
Даний прилад розроблений виключно для побутового
використання.
• Цей апарат не має використовуватися дітьми або
особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи
розумовими можливостями, або якщо їм бракує
досвіду та необхідних знань. Винятки складають
ситуації, коли користування відбувається під
наглядом або за вказівками осіб, відповідальних за
їхню безпеку. Дорослі мають стежити, щоб діти не
гралися з апаратом.
Машина має використовуватися тільки повнолітніми
особами і згідно з інструкціями, наведеними у даній
брошурі.
Не торкайтеся машини голими ногами або мокрими чи
вологими руками й ногами.
Не виймайте вилку з електричної розетки, витягуючи її
за шнур, тримайтеся тільки за саму вилку.
Не вiдкривайте касету з пральними засобами пiд час
роботи машини.
Будьте обережні: вода, що зливається, може бути
дуже гарячою.
У жодному випадку не застосовуйте силу до люку:
це може ушкодити запобiжний механiзм проти
випадкових вiдкривань.
Якщо машина не працює через несправностi, у
жодному випадку не робіть спроб самостійно виконати
ремонт внутрішніх механізмів.
Слiдкуйте, щоб дiти не наближалися до працюючої
машини.
Пiд час прання люк нагрiватиметься.
Пересування машини має здiйснюватися двома
або трьома особами за умови максимальної уваги.
Нi в якому разi - однiєю особою, тому що машина
дуже важка.
Перш ніж завантажити білизну, перевірте, щоб
барабан був порожній.
Утилізація
Утилізація пакувального матеріалу:
додержуйтесь місцевих норм, так як пакування може
бути використане повторно.
Європейська директива 2002/96/CE з відходів
електричної й електронної апаратури передбачає, що
побутові електроприлади не можуть перероблятися
у звичайному порядку для твердих міських відходів.
Зняті з експлуатації побутові прилади мають бути
зібрані окремо для оптимізації ступеню відновлення
й повторного використання матеріалів, що входять
до їхнього складу, та з метою усунення потенційної
шкоди для здоров’я та довкілля. Символ закресленої
корзини, зображений на всіх виробах, нагадує про
необхідність окремої утилізації. Для подальшої
інформації щодо правильної утилізації побутової
техніки, їхні власники можуть звернутися до
вiдповiдних мiських служб або до постачальника.