Indesit PWSE61070S Washer User Manual


 
41
UK
Дисплей
B
C
A
Дисплей є зручним для програмування машини; вiн надає рiзноманiтну iнформацiю.
В роздiлi A вiдображується тривалiсть рiзних наявних програм; при розпочатому циклi – відображується час, який
залишився до завершення цього циклу; якщо встановлено ВIДСТРОЧЕНИЙ ПУСК, вiдображується час, якого
бракує до початку вибраної програми.
Крiм того, при натисканнi на вiдповiдну кнопку з’являються максимальнi значення швидкостi центрифуги (вiджиму)
та температури, з якими машина може виконувати задану програму. Або з’являються останнi заданi значення,
сумiснi з обраною програмою.
Клепсидра блиматиме пiд час обробки даних, вiдповiдних обранiй програмi та рiвню iнтелектуального
налаштування
. Через 10 хвилин пiсля пуску позначка “клепсидри” почне горiти постiйним свiтлом та
з’явиться остаточний час, який залишився. Позначка “клепсидри” згасне приблизно через 1 хвилину пiсля показу
остаточного часу.
В роздiлi B вiдображуються “стадiї прання”, передбаченi для обраного циклу, та при розпочатiй програмi “стадiї
прання”:
Прання
Полоскання
Вiджим
Злив
В роздiлi C маються такi iндикаторнi лампи (злiва направо): “температура”, “вiджим” та “вiдкладений пуск”.
Штриховi позначки “температури”
вказують на рiвень поточної температури вiдносно максимальної для
заданого циклу.
Штриховi позначки “вiджиму”
вказують на рiвень поточного вiджиму вiдносно максимальної для заданого
циклу.
Увiмкнена iндикаторна лампа вiдкладеного пуску “вiдкладений пуск”
вказує на те, що на дисплеї
вiдображується значення запрограмованого “Вiдкладеного прання”.