Indesit PWSE61070S Washer User Manual


 
35
PL
Nieprawidłowości w działaniu
i sposoby ich usuwania
Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (patrz „Serwis Techniczny”) należy
sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać korzystając z poniższego wykazu.
Nieprawidłowości w działaniu:
Pralka nie włącza się.
Cykl prania nie rozpoczyna się.
Pralka nie pobiera wody (Na
wyświetlaczu pulsuje napis H2O).
Pralka cały czas pobiera i
odprowadza wodę.
Pralka nie odprowadza wody i nie
odwirowuje prania.
Pralka mocno wibruje w fazie
wirowania.
Z pralki wycieka woda.
Kontrolki “Opcje” oraz START/
PAUSE szybko pulsują, a na
wyświetlaczu pojawia się kod
nieprawidłowości (np.: F-01, F-..).
Tworzy się zbyt duża ilość piany.
Możliwe przyczyny / Rozwiązania:
Wtyczka nie jest włączona do gniazdka lub jest wsunięta za słabo, w taki
sposób, że nie ma styku.
W domu nie ma prądu.
Drzwiczki nie są dokładnie zamknięte.
Nie został wciśnięty przycisk ON/OFF.
Nie został wciśnięty przycisk START/PAUSE.
Kurek dopływu wody jest zamknięty.
Zostało ustawione opóźnienie godziny rozpoczęcia prania.
Przewód doprowadzający wodę nie jest podłączony do zaworu.
Przewód jest pozaginany.
Kurek dopływu wody jest zamknięty.
W domu nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Ciśnienie wody nie jest wystarczające.
Nie został wciśnięty przycisk START/PAUSE.
Przewód odpływowy nie został zainstalowany na wysokości między 65 a 100
cm od podłogi (patrz “Instalacja”).
Końcówka przewodu odpływowego jest zanurzona w wodzie (patrz “Instalacja”).
Otwór odpływowy w ścianie nie posiada odpowietrznika.
Jeśli po sprawdzeniu tych możliwości problem nie zostanie rozwiązany, należy
zamknąć kurek dopływu wody, wyłączyć pralkę i wezwać Serwis Techniczny.
Jeśli mieszkanie znajduje się na najwyższych piętrach budynku, może wystąpić
efekt syfonu, w wyniku którego pralka cały czas pobiera i odprowadza wodę.
W celu wyeliminowania tej niedogodności należy zakupić specjalny zawór,
zapobiegający powstawaniu efektu syfonu.
Program nie przewiduje odprowadzania wody: w przypadku niektórych
programów należy uruchomić je ręcznie.
Została włączona funkcja ŁATWE PRASOWANIE: aby zakończyć program,
należy nacisnąć przycisk START/PAUSE (“Programy i opcje”).
Przewód odpływowy jest pozaginany (patrz “Instalacja”).
Instalacja ściekowa jest zatkana.
Podczas instalacji pralki bęben nie został prawidłowo odblokowany (patrz
“Instalacja”).
Pralka nie jest właściwie wypoziomowana (patrz “Instalacja”).
Pralka, zainstalowana pomiędzy meblami a ścianą, ma za mało miejsca (patrz
“Instalacja”).
Przewód doprowadzający wodę nie jest dobrze przykręcony (patrz
“Instalacja”).
Szuadka na środki piorące jest zatkana (w celu jej oczyszczenia patrz
“Utrzymanie i konserwacja”).
Przewód odpływowy nie jest dobrze zamocowany(patrz “Instalacja”).
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać około 1 minuty,
następnie włączyć je ponownie.
Jeśli problem nie ustępuje, należy wezwać Serwis Techniczny.
Środek piorący nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu
musi być napisane: “do pralek”, “do prania ręcznego i w pralce” itp.).
Użyto za dużo środka piorącego.