Indesit PWSE61070S Washer User Manual


 
34
PL
Utrzymanie i konserwacja
Odłączenie wody i prądu elektrycznego
Zamknąć kurek dopływu wody po każdym
praniu. W ten sposób zmniejsza się zużycie
instalacji hydraulicznej pralki oraz eliminuje się
niebezpieczeństwo wycieków.
Przed przystąpieniem do czyszczenia pralki oraz
do czynności konserwacyjnych wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
Czyszczenie pralki
Obudowę zewnętrzną i gumowe części pralki można
myć ściereczką zmoczoną w letniej wodzie z mydłem.
Nie stosować rozpuszczalników ani ściernych środków
czyszczących.
Czyszczenie szuadki na środki piorące
W celu wyjęcia szuadki
nacisnąć dźwignię (1) i
pociągnąć ją na zewnątrz (2)
(patrz rysunek).
Wypłukać szuadkę pod
bieżącą wodą; czynność tę
należy wykonywać często.
2
1
1
2
3
Konserwacja okrągłych drzwiczek i bębna
• Drzwiczki pralki należy zawsze pozostawiać uchylone,
aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.
Czyszczenie pompy
Pralka wyposażona jest w pompę samoczyszczącą,
która nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Może się
jednak zdarzyć, że drobne przedmioty (monety, guziki)
wpadną do komory wstępnej zabezpieczającej pompę,
która znajduje się w jej dolnej części.
! Należy się upewnić, że cykl prania został zakończony i
wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Aby uzyskać dostęp do komory wstępnej:
1. zdjąć panel z przedniej
części urządzenia,
naciskając go ku środkowi,
a następnie popchnąć w
dół z dwóch stron i wyjąć
go (patrz rysunki).
2. odkręcić pokrywę,
obracając ją w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (patrz
rysunek): wypłynięcie
niewielkiej ilości wody jest
normalnym zjawiskiem;
3. dokładnie wyczyścić wnętrze;
4. ponownie przykręcić pokrywę;
5. ponownie założyć panel upewniwszy się, przed
dociśnięciem go do urządzenia, czy zatrzaski zostały
umieszczone w odpowiednich otworach.
Kontrola przewodu doprowadzającego
wodę
Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić przewód
doprowadzający wodę. Jeśli widoczne są na nim
pęknięcia i rysy, należy go wymienić: w trakcie prania
duże ciśnienie może bowiem spowodować jego nagłe
rozerwanie.
! Nigdy nie instalować już używanych przewodów.