Indesit PWSE61070S Washer User Manual


 
25
PL
Polski
PL
PRALKA
Spis treści
Instalacja, 26-27
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Podłączenia hydrauliczne i elektryczne
Pierwszy cykl prania
Dane techniczne
Opis pralki, 28-29
Panel sterowania
Wyświetlacz
Jak wykonać cykl prania, 30
Programy i opcje, 31
Tabela programów
Opcje prania
Środki piorące i bielizna, 32
Szuadka na środki piorące
Przygotowanie bielizny
Programy specjalne
Zalecenia i środki ostrożności, 33
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Utylizacja
Utrzymanie i konserwacja, 34
Odłączenie wody i prądu elektrycznego
Czyszczenie pralki
Czyszczenie szuadki na środki piorące
Konserwacja okrągłych drzwiczek i bębna
Czyszczenie pompy
Kontrola przewodu doprowadzającego wodę
Nieprawidłowości w
działaniu i sposoby ich usuwania, 35
Serwis Techniczny, 36
PWSE 61070 S
Instrukcja obsługi