Indesit PWSE61070S Washer User Manual


 
27
PL
Podłączenie przewodu odpływowego
Podłączyć przewód
odpływowy, nie zginając
go, do rury ściekowej lub
do otworu odpływowego w
ścianie, które powinny się
znajdować na wysokości
od 65 do 100 cm od
podłogi;
albo oprzeć go na
brzegu zlewu lub wanny,
przymocowując do kranu
prowadnik, znajdujący
się w wyposażeniu
pralki (patrz rysunek).
Wolny koniec przewodu
odpływowego nie
powinien być zanurzony w
wodzie.
! Odradza się używanie rur przedłużających; jednak jeśli
jest to konieczne, przedłużacz powinien mieć taki sam
przekrój, jak oryginalna rura, a jego długość nie powinna
przekraczać 150 cm.
Podłączenie elektryczne
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego
należy się upewnić, czy:
gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne z
obowiązującymi przepisami;
gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalne
obciążenie mocy urządzenia, wskazane w tabeli
Danych technicznych (patrz obok);
napięcie zasilania mieści się w wartościach
wskazanych w tabeli Danych technicznych (patrz
obok);
gniazdko pasuje do wtyczki pralki. W przeciwnym
razie należy wymienić gniazdko lub wtyczkę.
! Nie należy instalować pralki na otwartym powietrzu,
nawet w osłoniętym miejscu, gdyż wystawienie
urządzenia na działanie deszczu i burz jest bardzo
niebezpieczne.
! Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne powinno
być łatwo dostępne.
! Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników.
65 - 100 cm
! Kabel nie powinien być pozginany ani przygnieciony.
! Przewód zasilania elektrycznego może być wymieniany
wyłącznie przez autoryzowanych techników.
Uwaga! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
jeśli powyższe zasady nie będą przestrzegane.
Pierwszy cykl prania
Po zainstalowaniu pralki, przed przystąpieniem do jej
użytkowania, należy wykonać jeden cykl prania ze środkiem
piorącym, ale bez wsadu, nastawiając program 2.
Dane techniczne
Model PWSE 61070 S
Wymiary
szerokość cm 59,5
wysokość cm 85
głêbokość cm 44,5
Pojemność od 1 do 6 kg
Dane prądu
elektrycznego
dane techniczne umieszczone są na
tabliczce na maszynie
Dane sieci
wodociągowej
Maksymalne ciśnienie 1 MPa (10 barów)
ciśnienie minimalne 0,05 MPa (0,5 barów)
pojemność bębna 40 litrów
Szybkość
wirowania
do 1000 obrotów na minutę
Programy te-
stowe zgodnie
z dyrektywą
2010/1061
Program 2;
Temperatura 60°C i 40°C.
Programy te-
stowe zgodnie z
dyrektywą
EN 60456
Program 2; temperatura 60°C;
wykonane przy 6 kg załadowanej bielizny.
Urządzenie to zostało wyprodukowane
zgodnie z następującymi przepisami CE:
- 2004/108/CE (o Kompatybilności
Elektromagnetycznej)
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (o Niskim Napięciu)
TRRUCH