Indesit PWSE61070S Washer User Manual


 
43
UK
Ïðîãðàìè
Опис програми
Макс.
темп.
(єС)
Макс.
швидкiсть
(обертiв за
хвилину)
Пральнi засоби та додатковi засоби
Макс.
заванта-
ження
(кг)
Трива-
лiсть
циклу
Попереднє
прання
Прання
Відбіл-
ювач
Пом’якш-
увач
Ïðîãðàìè, ÿêèìè ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ ùîäíÿ
1 Бавовна з попереднiм пранням: вкрай забруднен бiл.
90° 1000
-
6
2 Бiла бавовна: вкрай забруднен бiл.
90° 1000 -
6
2
Бiла бавовна (1): дуже забрудненi стiйкi бiлi та
кольоровi тканини.
60° 1000 -
6
2
Бiла бавовна (1-2): дуже забрудненi делiкатнi бiлi та
кольоровi тканини.
40° 1000 -
6
3
Бавовна: дуже забрудненi стiйкi бiлi та
кольоровi тканини.
60° 1000 -
6
4
Бавовна кольорова (3): злегка забрудненi бiлi та
кольоровi делiкатнi тканини.
40° 1000 -
6
5 Синтетичнi: Злегка забрудненi кольоровi стiйкi тканини
60° 800 -
2,5
6 Синтетичнi: Злегка забрудненi кольоровi стiйкi тканини
40° 800 -
2,5
7 Джинси
40° 800 -
-
2,5
8 Сорочки
40° 600 -
2
9
Mix-Cool 30’: Для швидого освiження злегка забруднених
речей (не рекомендоване для вовняних, шовкових речей
або речей для ручного прання)
Xолодна
вода
800 -
-
3
Особливi
10 Вовна: для речей з вовни, кашемiру, тощо.
40° 600 -
-
1
11
Шовк/Портьєри: для речей з шовку, вiскози, для нижньої
бiлизни.
30° 0 -
-
1
12 Sport Shoes
30° 600 -
-
Макс 2
пари
13 Outwear
30° 400 -
- - 1,5
Частковi
Полоскання
- 1000 - -
6
Вiджим
- 1000 - - - - 6
Злив
- 0 - - - - 6
Тривалiсть програм вiдображується на дисплеї.
Програми й опції
Таблиця програм
Опції прання
Технологія «PRIME» на основі фактично завантажених
речей оптимізує споживання енергії, води і часу. Крім того,
натисканням на кнопку
можна обрати опцію:
- Water (Вода): Дозволяє зменшити споживання води
без впливу на результати, які залишаються відмінними
(рекомендується для дуже забруднених речей).
- Energy (Енергія): опція встановлюється автоматично з
«PRIME» та забезпечує енергозбереження (рекомендується
для звичайно забруднених речей).
- Time (Час): дозволяє зменшити тривалість прання
(рекомендується для злегка забруднених речей).
! Може працювати лише з програмами 1, 2, 3, 4, 5, 6
(всi три рiвнi) та 7 ,8, 9 (рiвнi - Energy та - Time).
Додаткове полоскання
При виборi цiєї опцiї збiльшується ефективнiсть полоскання,
забезпечуючи повнiше видалення прального засобу. Вона є зручною
для осіб зі шкірою, особливо чутливою до пральних засобів.
! Не працює з програмами 9,
, .
Полегшене прасування
При виборі даної функції режими прання і віджиму будуть
відповідно змінені для зменшення утворення складок.
Наприкiнцi циклу пральна машина виконає повiльнi оберти
барабану; iндикаторна лампа опцiї ПОЛЕГШЕНОГО
ПРАСУВАННЯ та ПУСКУ/ПАУЗИ блиматимуть (перша синiм
свiтлом, друга - янтарним). Для завершення циклу натиснiть
на кнопки ПУСКУ/ПАУЗИ чи ПОЛЕГШЕНОГО ПРАСУВАННЯ.
У програмі 11-13 машина закінчить цикл із замоченою
білизною й увімкне індикаторну лампу функцiї
ПОЛЕГШЕНОГО ПРАСУВАННЯ та ПУСКУ/ПАУЗИ, якi
почнуть блимати. Щоб злити воду й отримати можливість
витягнути білизну, натисніть на кнопку ПУСКУ/ПАУЗИ або
кнопку ПОЛЕГШЕНОГО ПРАСУВАННЯ.
! Не працює з програмами 9, 10, 12,
, .
Видалення плям
Ця функцiя є корисною для
видалення стiйких плям.
Вставте додаткову ванночку
4 з комплекту постачання
у вiддiлення 1. Пiд час
дозування вiдбiлювача не
перевищуйте максимальний
рiвень “max” на центральному
стрижнi (див.малюнок). Щоб
виконати лише вiдбiлювання,
заповнiть вiдбiлювачем
додаткову ванночку 4, задайте програму “Полоскання”
та активуйте опцiю “Видалення плям”
. Для вiдбiлювання
пiд час прання заповнiть ємностi пральним засобом та
додатковими засобами, встановiть бажану програму та
активуйте опцiю “Видалення плям”
. При використаннi
додаткової ванночки 4 попереднє прання неможливе.
! Не працює з програмами 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
, .
4
2
3
1
4
2
1
3
Для всiх Установ з проведення випробувань:
1) Програма керування згiдно до норми 2010/1061: встановити програму 2 з температурою 60°C і 40°C.
2) Довга програма бавовна: встановити програму 2 з температурою 40°C.
3) Коротка програма бавовна: встановити програму 4 з температурою 40°C.
1) Програма керування згiдно до норми EN 60456: встановити програму 2 з температурою 60°C.
Тривалість циклу, вказана на дисплеї або в керівництві, разрахована на основі стандартних умов роботи. Фактичний час може залежати від чисельних факторів, таких як температура і
тиск подаваної води, температура у приміщенні, кількість миючого засобу, кількість і тип завантаженої білизни, зрівноваження завантаженої білизни, додаткові обрані опції.
TRRUCH