Indesit PWDE 7125 S Washer/Dryer User Manual


 
31
RO
Programe ºi opþiuni
Opþiuni de spãlare
Opþiunea permite optimizarea spãlãrii în funcþie de
cantitatea de rufe efectiv încãrcatã în maºinã, reducând
timpii ºi consumurile de apã ºi energie. Apãsând butonul
se poate selecta ºi tipul de spãlare dorit.
Intensive: spãlare energicã pentru rufe foarte murdare.
4 You: spãlare standard pentru rufe murdare normal.
Fast: spãlare rapidã pentru rufe puþin murdare.
Se poate activa numai la programele 1, 2, 3, 4, 5 (toate
cele trei niveluri) ºi 6, 7 (nivelurile 4 You ºi Fast).
Cãlcare facilitatã
Selectând aceastã opþiune, spãlarea ºi centrifuga vor fi
modificate în mod oportun, pentru a reduce plierea
rufelor. La terminarea ciclului maºina de spãlat va
efectua rotaþii lente ale cuvei; indicatorul opþiunii
CÃLCARE FACILITATÃ ºi cel al START/PAUSE vor
lumina intermitent(primul albastru, al doilea auriu).
Pentru a termina ciclul, apãsaþi butonul START/PAUSE
sau butonul CÃLCARE FACILITATÃ. La programul 9-10
maºina va termina ciclul cu rufele în înmuiere,
indicatorul funcþiei CÃLCARE FACILITATÃ ºi cel al
START/PAUSE vor lumina intermitent. Pentru a goli
apa din maºinã ºi a scoate rufele, apãsaþi butonul
START/PAUSE sau butonul CÃLCARE FACILITATÃ.
! Nu se poate activa la programele 8, 11, 12, 13, , .
N.B.: Dacã doriþi sã efectuaþi ºi uscarea, acest
buton este activ doar în cazul în care este cuplat cu
nivelul A1 (Cãlcare).
Antipete
Aceastã funcþie este utilã
pentru a elimina petele
rezistente. Introduceþi
sertarul adiþional 4, din
dotare, în sertarul 1. La
dozarea decolorantului, nu
depãºiþi nivelul max
indicat pe pivotul central (a
se vedea figura). Pentru a
effettuare numai albirea
turnaþi decolorantul în
sertarul adiþional 4, setaþi programul Clãtire
ºi
activaþi opþiunea Antipete
. Pentru albirea în timpul
spãlãrii, vãrsaþi detergentul ºi aditivii, selectaþi
programul dorit ºi activaþi opþiunea Antipete
.
Folosirea sertarului adiþional 4 exclude prespãlarea.
Nu se poate activa la programele 1, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13,
, .
Pornirea întârziatã
Pentru a programa pornirea întârziatã a maºinii,
apãsaþi tasta respectivã pentru a alege timpul de
întârziere dorit. Când opþiunea este activã, Indicatorul
luminos rãmâne aprins. Pentru a ºterge pornirea
întârziatã, apãsaþi tasta pânã când pe ecran vedeþi
inscripþia OFF.
Se poate activa pe toate programele
Pentru toate Instituþiile de Testare:
1) Programul de control conform normei EN 50229: setaþi programul 2 cu o temperaturã de 60°C.
2) Program pentru bumbac, prelungit: setaþi programul 2 cu o temperaturã de 40°C.
3) Program bumbac, rapid: setaþi programul 4 cu o temperaturã de 40°C.
Tabel de programe
4
2
3
1
4
2
1
3
Detergenþi ºi aditivi
Descrierea Programului
Temp.
max.
(°C)
Viteza
max.
(rotaþii
pe
minut)
Uscare
Prespãlare Spãlare
Decolo
rant
Bals
am
rufe
Sarc
ina
Max.
(Kg)
Durata
ciclului
Smart
1 Bumbac cu prespãlare: rufe albe foarte murdare.
90° 1200
-
7
2 Bumbac albituri: rufe albe foarte murdare.
90° 1200
-
7
2 Bumbac albituri (1): albe ºi colorate rezistente foarte murdare.
60° 1200
-
7
2 Bumbac (2): albe ºi colorate delicate foarte murdare.
40° 1200
-
7
3 Bumbac: albe ºi colorate rezistente foarte murdare.
60° 1200
-
7
4 Bumbac Colorat (3): albe puþin murdare ºi colorate delicate.
40° 1200
-
7
5 Sintetice: colorate rezistente foarte murdare.
60° 800
-
3
6 Jeans
40° 800
- -
3,5
7 Cãmãºi
40° 600
-
2
Programe Speciale
8 Lânã: pentru lânã, caºmir, etc.
40° 800
- -
1,5
9 Mãtase/Perdele: pentru articole din mãtase, vâscozã, lenjerie.
30° 0
- - -
1
10 Outwear
30° 400
- - - -
1,5
Programe de Uscare
11 Bumbac
- - - - - -
5
12 Sintetice
- - - - - -
3
13 Lânã
- - - - - -
1,5
Parþiale
Clãtire
-
1200
- -
7
Centrifugã
-
1200
- - - -
7
Golire
-
0
- - - - -
7
Programe
Puteþi vizualiza durata programelor de spãlare pe display.