Indesit PWDE 7125 S Washer/Dryer User Manual


 
36
RO
Asistenþã
Înainte de a lua legãtura cu Asistenþa:
Verificaþi dacã puteþi rezolva singuri problema (a se vedea Anomalii ºi remedii);
Porniþi din nou programul pentru a controla dacã inconvenientul a fost eliminat;
În caz negativ, contactaþi un Centru de Asistenþã Tehnicã.
Nu apelaþi niciodatã la persoane neautorizate.
Comunicaþi:
tipul de anomalie;
modelul maºinii (Mod.);
numãrul de serie (S/N).
Aceste informaþii sunt specificate pe plãcuþa cu date tehnice, lipitã în partea din spate a maºinii de spãlat precum ºi
în partea anterioarã, dupã ce deschideþi uºa.
195078293.02
06/2009 - Xerox Fabriano