Indesit PWDE 7125 S Washer/Dryer User Manual


 
27
RO
Conectarea furtunului de golire
Conectaþi furtunul de
evacuare, fãrã al îndoi, la
o conductã sau la o gurã
de evacuare în zid,
situate între 65 ºi 100 cm
de pãmânt;
sau sprijiniþil pe
marginea unei chiuvete
sau a unei cãzi, legând
elementul de ghidare la
robinet (a se vedea
figura). Capãtul liber al
furtunului de golire nu
trebuie sã rãmânã
cufundat în apã.
Nu se recomandã folosirea furtunurilor prelungitoare;
dacã este indispensabil, acestea trebuie sã aibã
acelaºi diametru ca ºi furtunul original ºi nu trebuie sã
depãºeascã 150 cm lungime.
Racordarea electricã
Înainte de a introduce ºtecherul în priza de curent,
asiguraþi-vã cã:
priza sã fie cu împãmântare ºi conformã prevederilor
legale;
priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a
maºinii, indicatã în tabelul cu Date tehnice (a se
vedea alãturi);
tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile
indicate în tabelul cu Date tehnice (a se vedea
alãturi);
priza sã fie compatibilã cu ºtecãrul maºinii de
spãlat. În caz contrar înlocuiþi priza sau ºtecãrul.
Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici chiar
în cazul în care spaþiul este adãpostit, deoarece este
foarte periculoasã expunerea maºinii la ploi ºi furtuni.
Dupã instalarea maºinii de spãlat, priza de curent
65 - 100 cm
trebuie sã fie uºor accesibilã.
Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple.
Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat.
Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de
instalatorii autorizaþi.
Atenþie! Firma îºi declinã orice responsabilitate în
cazul în care aceste norme nu se respectã.
Primul ciclu de spãlare
Dupã instalare, înainte de folosire, efectuaþi un ciclu de
spãlare cu detergent ºi fãrã rufe, selectând programul 2.
Date tehnice
Model
PWDE 7125 S
Dimensiuni
lãrgime: 59,5 cm
înãlþime: 85 cm
profunzime: 55 cm
Capacitate
de la 1 la 7 kg pentru spãlare
de la 1 la 5 kg pentru uscare
Legãturi electrice
vezi eticheta cu caracteristicile tehnice,
aplicatã pe maºinã
Legãturi hidrice
presiune maximã: 1 MPa (10 bari)
presiune minimã: 0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei: 52 litri
Turaþia de
centrifugare
pânã la 1200 de rotaþii pe minut
Programe de control
în baza normei
EN 50229
spãlare:
programul 2; temperatura de
60°
C
efectuat cu 7 kg de rufe.
uscare:
prima uscare efectuatã cu 2 kg
de rufe, selectând nivelul de uscare
"A1" (CÃLCARE); a doua uscare
efectuatã cu 5 kg de rufe, alegând
nivelul "A4" (EXTRA).
Acest aparat este conform cu
urmãtoarele Directive Comunitare:
- 89/336/CEE din data de 03/05/89
(Compatibilitate Electromagneticã) ºi
modificãri succesive
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Tensiuni Joase)
Zgomot
(dB(A) re 1 pW)
Spãlare: 58
Turaþie de centrifugare: 77