Indesit PWDE 7125 S Washer/Dryer User Manual


 
32
RO
Detergenþi ºi rufe
Sertarul detergenþilor
Un rezultat bun la spãlare depinde ºi de dozarea
corectã a detergentului: excesul de detergent nu
garanteazã o spãlare mai eficientã, ci contribuie la
încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi la
poluarea mediului înconjurãtor.
Nu introduceþi în maºinã detergenþii pentru spãlarea
manualã deoarece formeazã prea multã spumã.
Extrageþi sertarul pentru
detergenþi ºi introduceþi
detergentul sau aditivul
dupã cum urmeazã:
Compartimentul 1:
Detergent pentru prespãlare
(sub formã de praf)
Înainte de a adãuga
detergentul verificaþi ca
sertarul adiþional 4 sã nu fie
introdus.
Compartimentul 2: Detergent pentru spãlare (sub
formã de praf sau lichid)
Detergentul lichid trebuie vãrsat doar înainte de pornire.
Compartimentul 3: Aditivi (soluþie de înmuiat, etc.)
Soluþia de înmuiat nu trebuie sã iasã deasupra
grãtarului.
sertar adiþional 4: Decolorant
sertar adiþional 5: Pentru a îmbunatati calitatea spalarii,
utilizati acest recipient numai cu detergent lichid.
Pregãtirea rufelor
Subdivizaþi rufele în funcþie de:
- tipul de þesãturã / simbolul de pe etichetã.
- culori: separaþi rufele colorate de cele albe.
Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii.
Nu depãºiþi valorile indicate, referite la greutatea
rufelor uscate:
Þesãturi rezistente: max 7 kg
Materiale sintetice: max 3 kg
Þesãturi delicate: max 2 kg
Lânã: max 1,5 kg
Mãtase: max 1 kg
Cât cântãresc rufele?
1 cearceaf 400-500 g.
1 faþã de pernã 150-200 g.
1 faþã de masã 400-500 g.
1 halat de baie 900-1.200 g.
1 prosop 150-250 g.
Programe particulare
Jeans: întoarceþi pe dos rufele înainte de spãlare ºi
utilizaþi un detergent lichid. Utilizaþi programul 6.
Cãmãºi:utilizaþi programul 7 special pentru a spãla
cãmãºile din material ºi cu culori diferite.
Programul asigurã o calitate maximã ºi reduce
formarea pliurilor.
1
2
3
5
4
Lânã:cu programul 8 se pot spãla cu maºina toate
hainele de lânã, inclusiv cele cu eticheta a se spãla
numai manual
. Pentru a obþine cele mai bune
rezultate, folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi
1,5 kg de rufe.
Mãtase: utilizaþi programul special 9 pentru spãlarea
articolelor din mãtase. Se recomandã folosirea unui
detergent special pentru articole delicate.
Perdele: împãturiþi-le ºi aºezaþi-le într-o faþã de pernã
sau într-un sac perforat. Utilizaþi programul 9.
Outwear (programul 10) a fost studiat pentru spãlarea
þesãturilor hidrofobe ºi a gecilor rezistente la vânt (ex.
goretex, poliester, nailon); pentru a obþine cele mai
bune rezultate, utilizaþi detergent lichid într-o cantitate
adecvatã unei încãrcãri pe jumãtate a maºinii;
desfaceþi manºetele, gulerele ºi scoateþi petele; nu
utilizaþi balsam de rufe sau detergent cu balsam.
Acest program nu poate fi utilizat pentru spãlarea
pufoaicelor cãptuºite.
Sistemul de echilibrare a sarcinii
Pentru a evita trepidaþiile excesive, înainte de
stoarcere, cuva maºinii va distribui cantitatea de rufe în
mod uniform, centrifuga efectuând câteva rotaþii la o
vitezã mai mare decât viteza de spãlare. Dacã, dupã
numeroase încercãri, maºina nu reuºeºte sã
echilibreze greutatea, stoarcerea rufelor se va face la o
vitezã mai micã decât cea prevãzutã în program. Dacã
instabilitatea este prea mare, maºina va distribui
greutatea în locul centrifugei. Pentru a favoriza o mai
bunã repartizare a rufelor ºi echilibrarea corectã a
maºinii, se recomandã sã introduceþi în maºinã atât
articole mari cât ºi mici.