Indesit PWDE 7125 S Washer/Dryer User Manual


 
29
RO
Display
B
C
A
Ecranul este util pentru a programa maºina ºi a furniza numeroase informaþii.
În secþiunea A este afiºatã durata diferitelor programe la dispoziþie ºi a celui rãmas, în cazul unui ciclu de spãlare
deja în desfãºurare; dacã a fost programat un interval de PORNIRE ÎNTÂRZIATÃ, este afiºat intervalul rãmas pânã la
pornirea programului selectat.
În plus, prin apãsarea tastei corespunzãtoare, sunt afiºate valorile maxime de temperaturã, vitezã de stoarcere ºi
duratã de uscare, pe care maºina le poate realiza în cadrul programului selectat.
Clepsidra lumineazã intermitent în faza în care maºina elaboreazã datele conform programului ºi nivelului Smart
selectat. Dupã max. 10 minute de la pornire pictograma clepsidrã lumineazã continuu ºi se afiºeazã timpul rãmas
definitiv. Pictograma clepsidrã se va stinge apoi dupã circa 1 minut de la afiºarea timpului rãmas definitiv.
În secþiunea B sunt afiºate fazele prevãzute pentru ciclul selecþionat ºi cele în curs de desfãºurare (spãlare ºi
eventual uscare), în cazul unui program deja pornit.
Spãlare
Clãtire
Centrifugã/Golire
Uscare
În secþiunea C sunt prezente, începând de la stînga, iconiþele pentru temperaturã, centrifugã ºi Uscare.
Barele temperaturã
indicã nivelul maxim de temperaturã care poate fi selectat pentru ciclul setat.
Barele centrifugã
indicã nivelul maxim de centrifugare care poate fi selectat pentru ciclul setat.
Simbolul
se aprinde în timpul reglãrii fazei de uscare.