Indesit PWDE 7125 S Washer/Dryer User Manual


 
25
RO
Românã
RO
MAªINÃ DE SPÃLAT RUFE
Sumar
Instalare, 26-27
Despachetare ºi punere la nivel
Racorduri hidraulice ºi electrice
Primul ciclu de spãlare
Date tehnice
Descrierea maºinii de spãlat, 28-29
Panoul de control
Display
Cum se efectueazã un ciclu de spãlare sau de
uscare, 30
Programe ºi opþiuni, 31
Tabel de programe
Opþiuni de spãlare
Detergenþi ºi rufe, 32
Sertarul detergenþilor
Pregãtirea rufelor
Programe particulare
Precauþii ºi sfaturi, 33
Siguranþa generalã
Scoaterea aparatului din uz
Deschiderea manualã a uºii
Întreþinere ºi curãþire, 34
Întreruperea alimentãrii cu apã ºi curent electric
Curãþarea maºinii de spãlat
Curãþarea sertarului pentru detergenþi
Curãþarea pompei
Controlarea furtunului de alimentare cu apã
Anomalii ºi remedii, 35
Asistenþã, 36
PWDE 7125 S
Instrucþiuni de folosire