Indesit PWDE 7125 S Washer/Dryer User Manual


 
28
RO
Descrierea maºinii de spãlat
Panoul de control
Buton
TEMPERATURÃ
SELECTOR
PROGRAME
Sertarul detergenþilor
Butonul ON/OFF
Buton
CENTRIFUGÃ
Buton ºi indicator
START/PAUSE
DISPLAY
Buton
USCARE
Butoaneºi indicatoare
OPÞIUNI
Indicator UªÃ
BLOCATÃ
Sertarul detergenþilor: pentru a introduce detergenþii
sau aditivele (a se vedea Detergenþi ºi rufe).
Buton ON/OFF
: apãsaþi scurt butonul pentru a
porni sau opri maºina de spãlat. Indicatorul START/
PAUSE emite un semnal intermitent de culoare
albastrã, ceea ce vã confirmã pornirea maºinii.
Pentru a opri funcþionarea maºinii de spãlat în timpul
spãlãrii, este necesar sã þineþi apãsatã butonul circa
3 secunde; o apãsare de scurtã duratã sau
accidentalã nu va opri maºina.
Oprirea maºinii de spãlat în timpul executãrii unui
ciclu va anula programul în curs de desfãºurare.
SELECTOR PROGRAME: pentru a alege programul
dorit (a se vedea Tabel programe).
Butoane ºi indicatoare OPÞIUNE: pentru a selecta
opþiunile disponibile. Indicatorul privind opþiunea
selectatã va rãmîne aprins.
Buton CENTRIFUGA
: apãsaþi butonul pentru a
reduce numãrul de rotaþii sau a bloca storcãtorul;
numãrul de turaþii se poate vedea pe display.
Buton TEMPERATURA
: apãsaþi butonul pentru a
diminua sau exclude temperatura; valoarea acesteia
va fi afiºatã pe display.
Buton USCARE
: apãsaþi pentru a reduce sau
exclude uscarea; nivelul ºi durata de uscare alese vor
fi afiºate pe ecran (a se vedea Cum se efectueazã un
ciclu de spãlare sau de uscare).
Buton ºi indicator PORNIRE/PAUZÃ
: când ledul
albastru emite un semnal intermitent, apãsaþi butonul
pentru a porni ciclul de spãlare. Dupã activarea
ciclului, ledul rãmâne aprins. Pentru a introduce o
pauzã în timpul spãlãrii, apãsaþi din nou butonul ledul
va lumina intermitent, de culoare aurie. Dupã stingerea
indicatorului luminos
, puteþi deschide uºa. Pentru a
continua spãlarea, de unde a fost întreruptã, apãsaþi
din nou butonul.
Indicator UªÃ BLOCATÃ
Iluminarea simbolului indicã blocarea hubloului. Pentru
a evita daune este necesar sã se aºtepte ca simbolul
sã se stingã înainte de a deschide uºa.
Pentru a deschide uºa în timpul executãrii unui ciclu,
apãsaþi butonul START/PAUSE; când simbolul UªÃ
BLOCATÃ
se stinge, puteþi deschide uºa.
Modalitatea de stand by
Aceastã maºinã de spãlat rufe, conform noilor
norme legate de economia de curent electric, este
dotatã cu un sistem de oprire automat (stand-by)
care intrã în funcþiune dupã câteva minute de
neutilizare. Apãsaþi scurt tasta ON/OFF ºi aºteptaþi
repunerea în funcþiune a maºinii.