Indesit IWE81282 Washer User Manual


 
46
TR
Bakım ve özen
Su ve elektrik kesilmesi
• Su musluğunu her yıkamadan sonra kapatınız. Böy-
lece çamaşır makinesinin su tesisatının eskimesi
engellenir, su kaçağı tehlikesi ortadan kalkar.
• Bakım ve temizlik işlemleri esnasında çamaşır makine-
sinin şini çekiniz.
Çamaşır makinesinin temizlenmesi
Dış gövde ve plastik aksam ılık su ve sabunla ıslatılmış
bir bez vasıtasıyla temizlenebilir. Çözücü ve aşındırıcı
maddeler kullanmayınız.
Deterjan haznesinin temizlenmesi
Hazneyi kaldırarak,
dışarıya doğru çekmek
suretiyle çıkartınız (bkz.
şekil).
Akar su altında yıkayınız,
bu çekmecenin temizliği sık
sık yapılmalıdır.
Kapak ve hazne bakımı
• Kötü kokuların oluşmasını engellemek için kapağı
daima aralık bırakınız.
Pompanın temizlenmesi
Çamaşır makinesinin pompası kendini temizleyen bir
özelliğe sahip olup, ayrıca temizlik gerektirmez. Ancak,
bazı küçük cisimler (madeni para, düğme) pompanın alt
kısmındaki koruyucu bölmeye düşebilirler.
! Yıkama devresinin bitmiş olup olmadığını kontrol ediniz
ve şini çekiniz.
Pompa koruyucu bölgesine erişebilmek için:
1. çamaşır makinesinin ön
kapama panelini, bir torna-
vida vasıtasıyla çıkartınız
(bkz. şekil);
2. makine kapağını saatin
ters yönünde çevirerek
sökünüz (bkz. şekil). bir
miktar su gelmesi normal-
dir;
3. içini dikkatlice temizleyiniz;
4. kapağı vidalayınız;
5. paneli takarken, tam yerleştirmeden evvel, kancaların
yuvalara gelip gelmediğini kontrol ediniz.
Su besleme hortumunun kontrol edilmesi
Su besleme hortumunu, en azından senede bir defa
kontrol ediniz. Yarık veya çatlaklar varsa değiştiriniz:
yıkama esnasındaki yüksek basınçlar ani patlamalara yol
açabilirler.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.