Indesit IWE81282 Washer User Manual


 
38
TR
! Bu kitapçığı gerektiği her an danışabilmeniz için özenle
saklayınız. Çamaşır makinesinin satılması, devri veya
nakli durumlarında da, yeni sahibinin faydalanabilmesi
için bu kılavuz makineyle beraber saklanmalıdır.
! Talimatları dikkatlice okuyunuz; montaj, kullanım ve
güvenliğe ilişkin önemli bilgiler içermektedir.
Ambalajın çıkartılması ve aynı seviyeye
getirilmesi
Ambalajdan çıkartılması
1. Çamaşır makinesinin ambalajdan çıkartılması.
2. Çamaşır makinesinin taşıma esnasında hasar
görmemiş olduğunu kontrol ediniz. Hasar görmüş ise
monte etmeyiniz. Satıcıya başvurunuz.
3. Taşıma sırasında arka
tarafta bulunan 4 adet
koruyucu vidayı ve ara
parçasıyla birlikte bura-
daki lastiği de çıkartınız
(bakınız şekil).
4. Delikleri ambalajda bulacağınız plastik kapaklarla
kapayınız.
5. Tüm parçaları muhafaza ediniz: çamaşır makinesinin
nakli gerektiği takdirde takılmaları gerekmektedir.
! Ambalajlar çocuk oyuncağı değildir.
Cihazın aynı seviyeye getirilmesi
1. çamaşır makinesini düz ve sert bir zemine yerleştiriniz,
duvar veya mobilyalara dayamayınız.
2. Yerleştirilecek zemin
tam düz değilse çamaşır
makinesinin vidalı ön
ayaklarını sıkarak veya
gevşeterek dengeyi
sağlayınız (bkz. şekil);
eğim açısı, makinenin üst
tezgahına göre 2° den
fazla olmamalıdır.
Sağlıklı bir dengeleme, çamaşır makinesine sağlam bir
duruş kazandıracağı gibi, çalışması esnasındaki sarsıntı,
gürültü ve hareketlilikleri de önleyecektir. Zeminde
moket veya halı olması halinde, ayarı makinenin altında
havalandırma olabilecek şekilde yapınız .
Su ve elektrik bağlantıları
Su besleme hortumunun takılması
1. Tedarik borusunu 3/4
gaz vidali baglanti kullana-
rak bir soguk su muslugu-
na baglayin (bkz. şekil).
Bağlantı öncesinde ber-
rak su gelene kadar suyu
akıtınız.
2. Besleme hortumunu
arka kısımda üst sağ
köşedeki su girişine vidala-
yarak çamaşır makinesine
takınız (bkz. şekil).
3. Hortumda katlanma ve ezilme olmamasına dikkat
ediniz.
! Musluğun su basıncının Teknik Veriler tabelasında
belirtildiği gibi olması gerekir (bkz. yan sayfa).
! Besleme hortumunun boyu yetersizse yetkili bir satıcı
mağaza veya teknisyene başvurunuz.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.
! Makine ile birlikte verilen hortumları kullanınız.
Montaj