Indesit IWE81282 Washer User Manual


 
TR
39
65 - 100 cm
Tahliye hortumunun takılması
Tahliye hortumunu,
katlanmasını önleyerek,
zemindeki veya yerden
65 ile 100 cm yükseklik
arasındaki bir duvar tahli-
yesine takınız
veya mevcut olan kılavuzu
çeşmeye bağlayarak lava-
bo ya da küvet kenarına
yaslayınız (bkz. şekil).
Tahliye hortumunun ser-
best ucunun suya girme-
mesi gerekir.
! Tahliye hortumu için ilave uzatma kullanılmaması tav-
siye olunur; aksi mümkün değilse, uzatma hortumunun
çapının da aynı olması ve 150 cm. den uzun olmaması
gerekir.
Elektrik bağlantısı
Fişi prize takmadan evvel aşağıdaki hususlara dikkat
ediniz:
• prizin topraklamasının yürürlükteki normlara uygun
olmasına;
• prizin, makinenin Teknik Veriler tabelasında belirtilen,
azami gücünü taşıyabilecek olmasına (bkz. yan taraf);
• şebeke geriliminin, Teknik Veriler tabelasında belirtilen
değerlere uygun olmasına (bkz. yan taraf);
• prizin çamaşır makinesinin şiyle uyumlu olmasına.
Aksi takdirde şi veya prizi değiştiriniz.
! Çamaşır makinesi, muhafazalı olsa bile açık alanda
monte edilemez, çünkü rüzgara ve yağmura maruz
kalması çok tehlikelidir.
! Monte edilen çamaşır makinesinin şinin kolaylıkla
erişilebilir olması gerekir.
! Uzatma kablosu ile çoklu prizler kullanmayınız.
! Kablonun ezilmemesi ve katlanmaması gerekir.
! Beslenme kablosunun yalnızca yetkili teknisyenler
tarafından değiştirilmelidir.
Dikkat! Bu kurallara uyulmaması halinde rma hiç bir
sorumluluk kabul etmemektedir.
İlk yıkama
Montajdan sonra, çamaşır koymaksızın deterjanla 2.
programı ayarlayarak yıkama yapınız.
Teknik bilgiler
Model IWE 81282
Ölçüler
geniþlik 59,5 cm
yükseklik 85 cm
derinlik 60 cm
Kapasite 1 - 8 kg
Elektrik baðlantýlarý
makine üstünde takýlý olan teknik veriler
plakasýna bakýnýz.
Su baðlantýlarý
max. su basýncý 1 MPa (10 bar) min. su
basýncý 0,05 MPa (0,5 bar)
tambur kapasitesi 62 litre
Sýkma hýzý maksimum dakikada 1200 devire kadar
1061/2010 ve
1015/2010 sayýlý
direktiflere göre
kontrol programlarý
program 2; pamuklu standart 60°C.
program 3; pamuklu standart 40°C.
Bu makina aþaðýda belirtilen AB normlarýna
uygundur:
- 2004/108/CE (Elektromanyetik Uyum)
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Alçak gerilim)