Indesit IWE81282 Washer User Manual


 
42
TR
Bir yıkama devri nasıl yapılır
1. MAKINENIN ÇALIŞTIRILMASI. tuşuna bastıktan
ve START/PAUSE uyarı lambası yeşil renkte yanıp
sönmeye başlayacaktır.
2. MAKİNANIN DOLDURULMASI. Kapağı açınız.
Sonraki sayfada bulunan program tabelasında
belirtilen yük miktarını geçmeyecek şekilde tamburu
çamaşırlarınızla doldurunuz.
3. DETERJAN KONULMASI. Deterjan haznesini
açınız ve deterjanı “Deterjan ve çamaşır” bölümünde
açıklandığı gibi koyunuz.
4. MAKINE KAPAĞININ KAPATILMASI.
5. PROGRAMIN SEÇILMESI. PROGRAM düğmesiyle
istenen programı seçiniz, seçilen programa bağlı
değiştirilemeyecek sıcaklık derecesi ve sıkma devir
hızı vardır. Ekranda program süresi görüntülenecektir.
6. YIKAMA DEVRININ KIŞISEL AYARLARINI mevcut
olan tuşları kullanarak yapınız:
Sıcaklık derecesi ve/ya santrifüjün değiştirilmesi.
Makine, seçilen çevrimle uyumlu ise maksimum
sicakligi, seçilen çevrim için ayarli dönüs hizi
degerlerini veya en son kullanilan ayarlari otomatik
olarak görüntüler. tuşuna basıldığında OFF soğuk
yıkama programındaki sıcaklık derecesine ulaşıncaya
kadar sıcaklık derecesi düşer. düğmesine
basıldığında OFF devreden çıkıncaya kadar sıkma
devri gittikçe azalır. Tuşlara bir daha basıldığında
fabrika değerlerine dönülecektir.
! İstisna: 2 programı seçildiğinde sıcaklık derecesi
90°C ye kadar yükseltilebili
Gecikmeli başlatma ayarı.
Seçilmiş olan programın gecikmeli başlamasını
ayarlamak için istenilen gecikme süresi ayarlanıncaya
kadar tuşa basınız. Bu opsiyon açık olduğunda
ekranda sembolü görüntülenecektir. Gecikmeli
başlatmayı iptal etmek için ekranda OFF yazısı
görüntüleninceye kadar tuşa basınız.
Yıkama özelliklerinin değiştirilmesi.
Fonksiyonu çalıştırmak için tuşa basınız; ilgili uyarı
lambası yanacaktır.
İşlevi kapatmak için aynı tuşa tekrar basınız; ilgili
uyarı lambası sönecektir.
! Seçilen işlem yürütülen programla uyumlu olmadığı
takdirde, uyarı lambası yanıp sönecek ve işlem
başlamayacaktır.
! Seçilen fonksiyon ayarlanmış olan programla uyumlu
olmadığı takdirde, ilk işlevle ilgili uyarı lambası yanıp
sönecek ve etkinleştirilmiş işlev yanıp sönmesi sona
erecektir.
! Fonksiyonlar önerilen yük seviyesi ve yıkama
süresini değiştirebilirler.
7. PROGRAMIN ÇALIŞTIRILMASI. START/PAUSE
tuşuna basınız. İlgili uyarı lambası yeşil renkte sabit
yanacak ve makinenin kapağı kilitlenecektir (MAKINE
KAPAĞI KILITLI uyarı lambası açıktır). Devrede
olan bir programı değiştirmek için START/PAUSE
tuşuna basarak çamaşır makinesini beklemeye alınız
(START/PAUSE uyarı lambası turuncu renkte yavaşça
yanmaya başlayacaktır), istenilen programı seçiniz ve
START/PAUSE tuşuna tekrar basınız.
Yıkama esnasında makine kapağını açmak için
BAŞLAT/BEKLE düğmesine basınız; MAKINE
KAPAĞI KILITLI sembolü kapalı ise, kapak
açılabilecektir. Yıkama programının kaldığı yerden
devam etmesi için START/PAUSE tuşuna tekrar
basınız.
8. PROGRAMIN BITMESI.END” yazısıyla belirtilir.
MAKINE KAPAĞI KILITLI uyarı lambası kapağın
açılabilir hale geldiğini belirtmek için söner. Makine
kapağını açtıktan sonra çamaşırları boşaltıp makineyi
kapatınız.
! Devrede olan bir programı iptal etmek için tuşunu
uzun süre basılı tutunuz. Program bitirilecek ve makine
kapanacaktır.